Afschuiven van de Wet DBA-verantwoordelijkheid(?)

De invoering van de Wet deregulering arbeidsrelaties is niet onopgemerkt voorbij gegaan. Niet qua hoeveelheid berichtgeving, maar zeker ook niet kennelijk in de portemonnee van de zelfstandige gelet op die berichtgeving waaruit het opdrogen van opdrachten naar voren kwam. De opdrachtgevers zijn op zoek naar zekerheden en zonder zekerheid geen opdracht. Een van die manieren om die zekerheid te krijgen is een vrijwaring door de zelfstandige van opdrachtgever voor de schade als achteraf door de belastingdienst uiteindelijk toch geoordeeld wordt dat sprake is van een dienstverband. Recent werden hierover Kamervragen beantwoord. Aanleiding voor die Kamervragen was dat De Persgroep in de nieuwe algemene voorwaarden voor samenwerking met freelancejournalisten had opgenomen alle schade op de zzp’ er te verhalen als achter sprake was van een dienstverband. Geen ongebruikelijke bepaling overigens ook bij andere beroepsgroepen gelet op de ervaringen de afgelopen periode.

De staatssecretaris geeft aan dat de contractuele verhaalsbepalingen niet van belang zijn voor de fiscale beoordeling of sprake is van een dienstbetrekking of niet. In de modelovereenkomsten van de belastingdienst staan ze dan ook niet. Op zich is een verhaal van nageheven loonheffingen ook niet ongebruikelijk. Die moeten uiteindelijk ook ten laste komen van de opdrachtnemer die achteraf volgens de belastingdienst een werknemer is geweest. Loonbelasting en premies volksverzekeringen mogen dus verhaald worden. Dat geldt echter niet voor premies werknemers en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Daarvoor geldt een verhaalsverbod voor de opdrachtgever/werkgever. Een contractuele bepaling hierover is dus nietig. Het is ook niet gewenst, omdat de Wet DBA juist een gedeelde verantwoordelijkheid van opdrachtgever en opdrachtnemer in het leven heeft geroepen.  Kortom met alleen een contractuele verhaalsbepaling is een opdrachtgever als klant nog niet geholpen. Daar is meer begeleiding voor nodig door deskundige adviseurs.  Voor die adviseurs is de Wet DBA een hele mooie uitdaging. Zo tellen naast de arbeidsrechtelijke consequenties immers ook bijvoorbeeld nog de sociaal- en pensioenrechtelijke gevolgen hierbij mee.

Informatie

  • Algemeen
  • Dinsdag 27 september 2016

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas