Aftrek alimentatie inzake woongenot niet hoger dan huurwaardeforfait

Belanghebbende heeft zijn ex-vrouw een langjarig woongenot verstrekt van een woning, waarvan hij het volledige eigendom bezit. Hij trekt vervolgens de jaarlijkse huurwaarde in het economisch verkeer als partneralimentatie af. Het hof oordeelt dat de hoogte van de aftrek echter niet hoger kan zijn dan de huurwaarde berekend volgens artikel 3.112 Wet IB 2001.

Belanghebbende bezit de volledige eigendom van een woning. De woning is voor belanghebbende en zijn vrouw nooit een eigen woning in de zin van artikel 3.111 Wet IB 2001 geweest.

In 2004 zijn belanghebbende en zijn vrouw gescheiden. In een vaststellingsovereenkomst hebben belanghebbende en zijn ex-vrouw in 2008 vastgelegd dat belanghebbende € 750 per maand, (geïndexeerd) partneralimentatie aan zijn ex-vrouw betaalt. Daarnaast zijn zij ten aanzien van de woning overeengekomen dat belanghebbende een levenslang recht van gratis gebruik en bewoning van de woning verstrekt of van een vergelijkbare woning voor het geval de woning wordt verkocht of aan een derde wordt verhuurd. In 2013 woont de ex-vrouw met de kinderen in de woning.

Belanghebbende heeft in zijn aangifte inkomstenbelasting 2013 in verband met het aan zijn ex-vrouw verstrekte ‘recht van gratis gebruik en bewoning’ een bedrag aan partneralimentatie als persoonsgebonden aftrek in mindering gebracht. Volgens belanghebbende is de woning volledig zijn eigendom, waardoor hij geen beperkt gerechtigde in de zin van artikel 3.101 lid 2 Wet IB 2001 is. Hij stelt, dat hij daarom de jaarlijkse huurwaarde in het economisch verkeer aanvullend als partneralimentatie kan aftrekken. Artikel 3.101 lid 2 Wet IB 2001 ziet volgens hem enkel op de situatie dat het woongenot van de voormalige gezamenlijke/echtelijke woning door een van de voormalige echtgenoten ter beschikking wordt gesteld aan de ander.

De inspecteur corrigeert de aftrekpost inzake ‘het recht van gratis gebruik en bewoning’. Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de aftrekbare partneralimentatie, die ziet op het gebruik van de woning, de huurwaarde is, berekend volgens artikel 3.112 Wet IB 2001 (eigenwoningforfait). Dit betekent een aftrek van 0,6% x € 194.000 (WOZ-waarde) = € 1.164.

Hof Den Bosch overweegt dat uit de wetsgeschiedenis van de Wet IB 2001 volgt dat artikel 6.3 Wet IB 2001 in samenhang met artikel 3.101 lid 2 Wet IB 2001 ook van toepassing is indien het verstrekte woongenot niet de voormalige echtelijke woning betreft.

Het hof overweegt vervolgens dat belanghebbende het langjarig woongenot als een persoonlijk recht heeft verstrekt, aangezien een notariële akte, waarbij dit recht is gevestigd, ontbreekt. Belanghebbende is volgens het hof hierdoor wel een beperkt gerechtigde tot de woning. Weliswaar is hij volledig eigenaar van de woning maar hij is - als gevolg van het door hem verstrekte woongenot en conform de bedoeling van artikel 6.3 Wet IB 2001 - aan te merken als een beperkt gerechtigde tot de woning in de zin van deze bepaling.

Het hof oordeelt dat het verstrekte woongenot moet worden aangemerkt als een periodieke verstrekking als bedoeld in artikel 3.101 lid 2 Wet IB 2001. Volgens het hof heeft de rechtbank het woongenot dan ook terecht gewaardeerd op de huurwaarde berekend volgens artikel 3.112 Wet IB 2001.

Meer weten?
Wil je meer weten over de problematiek van alimentatie en woongenot, schrijf je dan in voor de praktische ‘Workshop Echtscheiding. In deze virtuele workshop van 90 minuten ga je zelf aan de slag, aan de hand van een businesscase, met DIA Life Event Advisering

Zoek je meer verdieping over de problematiek van alimentatie en woongenot, schrijf je dan in voor onze online Masterclass ‘Echtscheiding' In 2 uur informeren wij je over de belangrijkste ins en outs. Zodat je helemaal up-to-date bent!


Permanente Educatie: al onze E-learning, Masterclasses, Workshops en Vaardigheidstrainingen zijn geaccrediteerd voor Permanente Educatie.

Informatie

  • Fiscaal: Wet IB
  • Dinsdag 16 februari 2021

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas