AG: Afdrachtvermindering onderwijs kan ook worden toegepast op deelkwalificaties / vanaf welke tijdstip bestaat geen recht meer op afdrachtvermindering onderwijs?

Een werkgever is in 2009 een maatwerk opleidingstraject overeengekomen voor werknemers. Het betreffende traject is onderdeel van de opleiding tot Basisoperator. De opleiding Basisoperator is een erkende beroepsopleiding en bestaat uit vier deelkwalificaties. De vraag is of de deelkwalificatie Praktijk/Basisoperator voldoet voor toepassing van de afdrachtvermindering onderwijs. Volgens A-G Niessen is dat het geval. Het door de Staatssecretaris van Financiën ingesteld cassatieberoep tegen de uitspraak hierover van Hof Arnhem-Leeuwarden is op dit punt volgens de A-G ongegrond. De Staatssecretaris klaagt er verder over dat het Hof ten onrechte heeft geoordeeld dat de praktijkovereenkomsten voldoen aan alle hieraan te stellen voorwaarden. Ook dit cassatiemiddel is volgens de A-G ongegrond. Volgens de A-G gaat de Staatssecretaris uit van te strikte wettelijke vereisten. Ook indien de formele gebreken niet geheeld zouden kunnen worden, acht de A-G een weigering van de afdrachtvermindering gelet op alle betrokken belangen niet gerechtvaardigd. Het laatste cassatiemiddel betreft de vraag op welk moment een deelnemende werknemer ophoudt de beroepspraktijkvorming van een beroepsbegeleidende leerweg te volgen, en geen recht meer bestaat op de afdrachtvermindering. De Staatssecretaris verdedigt dat dit het moment is waarop de afsluitende toets is afgelegd, terwijl de werkgever en het Hof menen dat dit het moment is waarop de deelkwalificatie wordt verworven. Op dit punt heeft de Staatssecretaris gelijk, aldus A-G Niessen. Als afsluitingsmoment kan het beste het moment worden aangehouden waarop wordt vastgesteld dat de deelnemende werknemer is geslaagd, hetgeen eerder kan zijn dan het moment waarop de deelkwalificatie wordt uitgereikt en feitelijk wordt verworven. Verwijzing is nodig om het juiste tijdstip in deze zaak vast te stellen. Toelichting: De afdrachtvermindering onderwijs is per 1 januari 2014 afgeschaft. 

 

Informatie

 • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
 • Dinsdag 8 december 2015

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie