Akkoord vraagt om Pensioen 2.0

Het pensioenakkoord dat zomer vorig jaar tot stand kwam tussen werkgevers en werknemers heeft al het nodige stof doen opwaaien. Als het akkoord binnenkort door het kabinet wordt bekrachtigd, luidt dat de zoveelste ingrijpende verbouwing in aan ons pensioensysteem. De hoogste tijd voor Pensioen 2.0.

Weinig verrassend is dat de discussie over de verhoging van de pensioenleeftijd dusver gevoerd is op de manier die zo kenmerkend is voor de pensioensector. Eerst wordt er een “probleem” geconstateerd. In dit geval is dat het heugelijke feit dat we gemiddeld langer leven. Vervolgens dragen deskundigen verschillende technisch inhoudelijke scenario’s aan om dit “probleem” op te lossen. De sector heeft daarbij sterk de neiging om de bestaande kaders als vanzelfsprekend startpunt te nemen. Aldus heeft ons pensioensysteem het afgelopen decennium talloze verbouwingen ondergaan. De afschaffing van het vroegpensioen in 2006, de pensioenwet van 2007 en het staffelbesluit van 2009 zijn slechts enkele voorbeelden in de karavaan van recente aanpassingen.

In de drukte van de verbouwwerkzaamheden raakten twee zaken ondergesneeuwd. Allereerst zijn dat de behoeften van de eindgebruikers. Werknemers vragen duidelijkheid en eenvoud. Werkgevers vragen eenvoud en beheersbare kosten. Wat ze krijgen zijn complexe en dure pensioenregelingen, met een dito stortvloed aan informatie. Geen wonder dat het pensioenbewustzijn laag is én blijft. Ten tweede bleef onderbelicht dat het fundament van ons huidige pensioensysteem in zijn kern nog steeds gebaseerd is op klassieke arbeidsverhoudingen uit het naoorlogse tijdperk. Hierin volgden de levensfasen van leren, werken en pensioen genieten elkaar nog naadloos op. De kostwinner genoot vanaf een van te voren vastgestelde leeftijd ouderdomspensioen en na diens overlijden kon de weduwe in haar leeftijdsbehoeften blijven voorzien dankzij het nabestaandenpensioen. Dat beeld past niet meer bij de eisen van deze tijd.

Kan de pensioensector over haar eigen schaduw heen stappen? Ja, door beter te luisteren naar wensen van de eindgebruiker en daarbij open te staan voor nieuwe wegen. Ervaring met opdrachtgevers leert dat de volgende benadering steeds vaker tot de verbeelding spreekt. Werknemers sparen zelf voor hun pensioen op een eigen geblokkeerde spaarregeling. Het spaarsaldo kan op elk gewenst moment –geheel of gedeeltelijk - worden omgezet naar een tijdelijke of levenslange uitkering. De werkgever zorgt er voor dat de risico’s van voortijdig overlijden en arbeidsongeschiktheid goed zijn geregeld, door alleen hiervoor een collectief verzekeringscontract af te sluiten. De besparing die de werkgever met deze oplossing realiseert wordt geïnvesteerd in extra opleidingen. Hierdoor blijven jonge én oude medewerkers aantrekkelijk op de arbeidsmarkt.

De verantwoordelijkheid voor het opbouwen van een goed pensioen komt bij Pensioen 2.0 in grotere mate bij de medewerkers zelf te liggen, een principe dat beter aansluit bij de huidige tijdgeest.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 3 februari 2011

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas