Allianz: Nederland koploper in toekomstige pensioenvoorziening

Volgens een onderzoek van Allianz is Nederland koploper in toekomstige pensioenvoorziening. Dat verbaast natuurlijk niet. Ook in de onderzoeken van de Universiteit van Melbourne in samenwerking met Mercer scoort Nederland de laatste jaren hoog. De vraag is echter of voldoende goed genoeg is?

Commentaar

Dat ons toekomstige pensioeninkomen 'voldoende' is , begrijp ik. Het CPB heeft in 2013 onderzocht en geconcludeerd dat een gepensioneerde van de AOW kan rondkomen. Als daar dan ook nog eens extra pensioen bijkomt, moet dat wel voldoende zijn.

De vraag is mijns inziens echter of het pensioen voldoende is gezien de verwáchting van de gepensioneerde. En dat is een andere vraag. En antwoord. Ik ken weinig gepensioneerden die tevreden zijn. Het pensioen valt altijd tegen. Enerzijds is dat een communicatie-issue, immers er is te lang gecommuniceerd dat pensioen 70% van het (laatst)verdiende inkomen is. Anderszijds het feit dat de laatste jaren er niet is gindexeerd en/of zelfs afgestempeld.

Als we dan ook nog eens meenemen dat op basis van de huidige regels het gemiddelde pensioenfonds nét boven de 100% zit en de gevolgen van de marktrente voor beschikbare premieregelingen een aanzienlijk lager pensioen betekenen, dan bevreemd het onderzoek mijns inziens dus.

Dat we in Nederland niets te klagen hebben gezien de omvang van het kapitaalgedekte pensioen, de welvaart en daardoor de hoogte en betaalbaarheid van de AOW is een feit. Maar als het onderzoek beoogd te zeggen dat het 'dus' wel goed zit gaat mij te ver. Ik denk dat het alle hens aan dek is en dat niet alleen governance- en waarderings-issues, maar ook de nakende generatie-discussie ons pensioensysteem behoorlijk zullen beinvloeden.

Informatie

 • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
 • Maandag 14 september 2015

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie