Alternatief VAR blijft uit


De laatste 10 jaar is het aantal zzp-ers in Nederland fors
gestegen.  Zzp-ers laten zich veelal
inhuren door een paar (grote) opdrachtgevers. Om de schijn van mogelijk
werknemersschap te voorkomen, wordt een VAR verklaring aangevraagd. Dit waarborgt
dat de opdrachtgever niet achter geconfronteerd kan worden met het achteraf
alsnog moeten betalen van sociale premies.


Niet elke zzp-er is echter even zelfstandig en de VAR
verklaring verschaft hier ook lang niet altijd duidelijkheid in. Tijd dus voor
iets nieuws, maar wat dan?


Eén van de voorgenomen maatregelen is het Wetsvoorstel
Beschikking geen loonheffingen. Ook deze heeft weer als doel de opdrachtgever te
vrijwaren van de inhouding en afdracht van loonheffingen. Als opdrachtnemer en
opdrachtgever werken conform de beschikking wordt dat doel bereikt. Maar als de
werkwijze afwijkt biedt de BGL geen bescherming. Ook hier kan dus weer een
soort schijnzekerheid ontstaan. Op dit wetsvoorstel is inmiddels de nodige
kritiek geuit. Reden genoeg voor de staatssecretaris om een alternatief te
onderzoeken.


Informatie

 • Toekomstvoorzieningen, De zelfstandig ondernemer, Pensioen Algemeen
 • Maandag 13 april 2015

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie