Ambtshalve vermindering premies

X heeft op 17 juni 2020 de Belastingdienst verzocht om terugbetaling van de premies volksverzekeringen over 2012 t/m 2018. Zij heeft dit behandeld als een verzoek om ambtshalve verminderingen. De verzoeken voor de jaren 2012 en 2015 t/m 2018 zijn toegewezen. De verzoeken voor de jaren 2013 en 2014 zijn afgewezen omdat deze te laat zijn gedaan.

Actualiteit

X woont in het buitenland en is in dienst van de KLM. Op 27 maart 2012 heeft de SVB een A1 verklaring afgegeven op grond waarvan hij in Nederland sociaal verzekerd en dus premieplichtig is. Aan X is een aanslag IB/PVV 2012 opgelegd. X is daartegen in beroep gegaan omdat hij van oordeel was dat hij niet premieplichtig was. De Rechtbank heeft X in het ongelijk gesteld omdat volgens de Rechtbank de A1 verklaring leidend is. De Belastingdienst heeft tijdens de zitting toegezegd de aanslag IB/PVV ambtshalve te verminderen indien de A1 verklaring daar aanleiding toe geeft. X heeft op 17 februari 2020 bezwaar gemaakt tegen de A1 verklaring, waarna de verklaring is ingetrokken. X heeft vervolgens de Belastingdienst op 17 juni 2020 verzocht om terugbetaling van de premies over 2012 t/m 2018. De Belastingdienst heeft dit behandeld als een verzoek om ambtshalve verminderingen. De verzoeken voor de jaren 2012 en 2015 t/m 2018 zijn toegewezen. De verzoeken voor de jaren 2013 en 2014 zijn afgewezen omdat deze te laat zijn ingediend. X stelt hiertegen beroep in.

De Rechtbank is het met de Belastingdienst eens. Op grond van art. 45aa Uitv.reg IB 2001 had het verzoek binnen vijf jaren na afloop van het kalenderjaar gedaan moeten worden. Dat de SVB pas op 25 juni 2020 op het bezwaar tegen de A1 verklaring heeft beslist, leidt niet tot een verschoonbare termijnoverschrijding. X heeft pas in oktober 2019 contact opgenomen met de SVB en pas op 17 februari 2020 bezwaar gemaakt tegen de A1 verklaring. Ten tijde van het indienen van het bezwaar was de vijfjaarstermijn dus al verlopen. De stelling van X dat hij met het beroepschrift tegen de aanslag IB/PVV 2012 reeds bezwaar had gemaakt wordt verworpen. Alleen in de aanhef van het beroepschrift staan andere jaren vermeld, maar de andere jaren worden in het beroepschrift niet zelfstandig besproken of toegelicht. Ook de stelling dat X erop mocht vertrouwen dat de aanslagen over 2013 en 2014 zouden worden verminderd, nu de andere jaren ook verminderd zijn, wordt verworpen. Voor de belastingheffing staat ieder jaar op zich. Bovendien zijn de aanslagen over de andere jaren op een andere juridische grondslag verminderd. De verzoeken voor de jaren vanaf 2015 worden tijdig ingediend en 2012 is verminderd op grond van een toezegging. Dat die toezegging ook voor andere jaren zou gaan gelden, heeft X niet aannemelijk gemaakt (Rechtbank Zeeland-West-Brabant 14 april 2022, nrs. BRE 20/10367 en 20/10368, ECLI:NL:RBZWB:2022:2008).

Meer weten?
Wil je meer weten over actuele pensioenontwikkelingen, schrijf je dan in voor:

Daar gaan we uitgebreid in op de actuele ontwikkelingen rondom pensioen en overige inkomensvoorzieningen.

Permanente Educatie: al onze E-learning, Masterclasses, Workshops en Vaardigheidstrainingen zijn geaccrediteerd voor Permanente Educatie.

Informatie

  • Sociale Zekerheid
  • Dinsdag 7 juni 2022

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas