Amendement verval tijdklemmen KEW, SEW en BEW

Tijdens het wetgevingsoverleg van 31 oktober 2016 inzake het Belastingpakket 2017 is gevraagd waarom de tijdklemmen die gelden voor de vrijstelling voor een uitkering uit een kapitaalverzekering eigen woning (KEW), een spaarrekening eigen woning (SEW) en een beleggingsrecht eigen woning (BEW) niet geheel worden afgeschaft nu via het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen (OFM) 2017 (Kamerstukken II, 34.553, nr. 2) de tijdklemmen voor een beperkt aantal situaties toch al worden afgeschaft. In antwoord op die vraag is meegedeeld dat het geheel afschaffen van de tijdklemmen een zorgvuldige voorbereiding en overleg met betrokken partijen vergt. Dit kan namelijk gevolgen hebben voor de aanbieders van de spaarproducten. Vanuit fiscaal oogpunt zouden er geen belemmeringen zijn om de tijdklemmen geheel te laten vervallen. Aldus de staatssecretaris van Financiën in zijn brief van 3 november 2016 (Kamerstukken II, 34.552, nr. 19).

In vervolg op de brief van de staatssecretaris is een amendement op het wetsvoorstel OFM 2017 ingediend op 7 november 2016 (Kamerstukken II, 34.553, nr. 10). Met het amendement wordt voorgesteld de tijdklemmen voor de KEW, de SEW en het BEW te laten vervallen. Hiermee wordt aflossen op een spaar- of beleggingshypotheek ook mogelijk zonder dat de leningnemer hoeft te verhuizen.

De impact van het amendement kan groot zijn voor marktpartijen. Hierover zal dan ook eerst nader onderzoek en overleg met de branche moeten plaatsvinden. Mede in dat verband wordt het amendement ontraden door de staatssecretaris van Financiën. Zie hiervoor zijn brief van 10 november 2016 (kenmerk 2016-0000198805). Hierin zijn antwoorden gegeven op de tijdens het wetgevingsoverleg van 7 november 2016 gestelde vragen.

Informatie

 • Algemeen, Toekomstvoorzieningen, Kapitaalverzekeringen, Fiscale Aspecten, Financieel Management, Diversen, Pensioen Algemeen
 • Zaterdag 12 november 2016

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie