Amerikaans pensioen kwalificeert als buitenlands pensioen dat onder de werking van de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding valt

Wat was er aan de hand? Partijen zijn in 2000 gehuwd in Amerika en hebben beide de Amerikaanse nationaliteit (en de man ook de Oostenrijkse). In het voorjaar van 2000 zijn partijen naar Nederland geëmigreerd. Nu gaan partijen uit elkaar en omdat ze in Nederland woonachtig zijn, wordt de echtscheiding door de Nederlandse rechter behandeld. De vrouw heeft voorafgaande aan de emigratie aan zogenaamde 401 plannen meegedaan in Amerika (401 plan is een soort pensioenvoorziening in Amerika).

De man is van mening dat dit geen buitenlands pensioen is dat onder de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (verder Wet VPS) valt. In artikel 1 lid 8 van de Wet VPS is de volgende bepaling opgenomen:

 

“Indien op het huwelijksvermogensregime van de echtgenoten Nederlands recht van toepassing is, is de wet voorts van toepassing op pensioenen ingevolge een buitenlandse pensioenregeling die niet is een pensioenregeling als bedoeld in het vierde, vijfde of zesde lid met dien verstande dat een recht op uitbetaling als bedoeld in artikel 2 slechts bestaat jegens de andere echtgenoot.”

 

Om die reden zou de waarde van de polissen tussen partijen verdeeld moeten worden. De vrouw is van mening dat het wel onder de Wet VPS valt, waardoor slechts de waarde die tijdens het huwelijk is opgebouwd (14 februari 2000 tot eind maart 2000) tussen partijen verdeeld hoeft te worden. De rechtbank heeft de vrouw gevolgd. Als het tijdens het huwelijke opgebouwde pensioen in de 401 plannen meer bedraagt dan het afkoopbedrag, zoals in de Pensioenwet opgenomen, dan moet het verevend worden. Ook het Gerechtshof is tot dit oordeel gekomen. Hierbij heeft het Gerechtshof een vergelijking gemaakt met de Pensioenwet en geoordeeld dat de plannen onder de werking van de Wet VPS vallen. De man legt de kwestie vervolgens voor aan de Hoge Raad en de Hoge Raad is het ook niet met de man eens. De Hoge Raad onderbouwt dit als volgt. Het doel van de Wet VPS is om alle vormen van ouderdomspensioen eronder te laten vallen. Om die reden hoeft een buitenlands pensioen (geen periodieke levenslange uitkering) niet aan alle voorwaarden van een Nederlands ouderdomspensioen te voldoen. De functie van de uitkering moet overeenstemmen met de functie van het Nederlands pensioen. Dat is het geval bij een 401 Plan.

 

Hoge Raad, 13 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1219

Informatie

 • Scheiden & Einde relatie, Verhuizen & Emigreren, Uit elkaar gaan, Internationaal
 • Maandag 3 september 2018

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie