Antwoord op vragen over gedwongen zzp-erschap

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op vragen geantwoord over gedwongen zzp-erschap bij Sensire. De vragen zijn gesteld naar aanleiding van het bericht "Sensire wil 600 thuisverzorgenden ontslaan en inhuren als zzp'er" op Nu.nl.

De minister geeft onder meer aan dat het in algemene zin aan de rechter is om de feiten en omstandigheden van het individuele geval te beoordelen en daar een uitspraak over te doen. Van schijnzelfstandigheid is sprake wanneer mensen formeel werkzaam zijn als zelfstandigen, terwijl er op grond van feiten en omstandigheden sprake zou moeten zijn van een arbeidsovereenkomst. De minister geeft aan het niet wenselijk te achten dat werkgevers hun werknemers onder druk zetten om hun dienstverband te beëindigen om vervolgens terug te worden ‘ingehuurd’ als zelfstandig ondernemer. Een werknemer hoeft hier niet mee in te stemmen en hoeft dus niet akkoord te gaan met zijn ontslag. De werkgever zal vervolgens moeten overwegen of hij ontslag wil aanvragen en de hiertoe geëigende procedure dienen te volgen.

De minister geeft tot slot aan dat hij aan de hand van de berichtgeving niet kan beoordelen of in het specifieke geval bij Sensire sprake is van een schijnconstructie.

 

Informatie

 • Toekomstvoorzieningen, De zelfstandig ondernemer, Pensioen Algemeen
 • Maandag 25 mei 2015

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie