Artikel ABN AMRO: Pensioen voor moderne werkgevers en werknemers!

De pensioenwereld is veranderd. Geen life-time dienstverband meer, mondige werknemers die zelf keuzes willen en kunnen maken. Werkgevers die hun pensioenkosten definitief willen kunnen budgetteren. En pensioen niet als een last, maar als een lust voor de werknemer zien. Pensioen is tenslotte de belangrijkste én duurste secundaire arbeidsvoorwaarde.

Dáár moet u als ‘moderne’ werkgever op mikken. Zeker ook als u beseft dat als gevolg van de grote uitstroom van de babyboomers uit de arbeidsmarkt er weer krapte gaat ontstaan de komende jaren.

Dat werknemers niet geïnteresseerd zijn in hun pensioen is een ‘broodje aap’-verhaal. Tijdens de Pensioen EHBO die ik hield op en met de Universiteit van Tilburg waren mensen wél geïnteresseerd. Zelfs de ‘Harley Davidson’-man vroeg of we dat vaker deden, zo’n inloopochtend over pensioen. Want, zo gaf hij aan, dan kon hij dat doorgeven aan zijn vrienden……

Wel moeten we dan echt anders communiceren. Begrijpelijker, dus absoluut geen vakjargon. Bij het woord ‘AOW-franchise’ denkt u toch aan McDonald’s en niet aan een forfaitaire aftrek in verband met de AOW op het pensioengevende salaris?!.

Pensioen is immers gewoon sparen. Hoe groter de ‘zak met geld’, des te hoger het pensioen. Er kan ook veel meer gebruik gemaakt worden van de individuele mogelijkheden en de flexibiliteit van het pensioensysteem. Bijvoorbeeld het uitruilen van het nabestaandenpensioen voor extra ouderdomspensioen. Prima voor tweeverdieners. Of de eerste jaren na pensionering een wat hogere uitkering en daarna een lagere. In het Pensioenakkoord van dit jaar spreken de sociale partners niet voor niets over meer individuele flexibiliteit. Maar dat impliceert automatisch ook meer eigen verantwoordelijkheid voor de werknemer.

Die mogelijkheden moeten wel nu al in kaart gebracht worden. Want als het pensioen onvoldoende blijkt te zijn op basis van de huidige status, moet een werknemer keuzes maken. Niet pas op de pensioendatum, dan is het te laat, maar al direct nu.

Er zijn daarbij overigens meer dan voldoende inhaalmogelijkheden als het toch te weinig blijkt te zijn. De fiscale mogelijkheden, dus fiscaal aftrekbare premies, bieden meer mogelijkheden dan ‘de portemonnee diep is’, durf ik te stellen. Extra pensioen, extra lijfrente - via de nieuwerwetse mogelijkheid van bancair sparen - levensloop en gewoon sparen.

Als ‘moderne’ werkgever stelt u dus het pensioenbudget vast en faciliteert mogelijkheden. Daarna is de werknemer aan zet. Dat werknemers daarbij heel goed ondersteund moeten worden door uw HR-afdeling is logisch. Ook uw HR-medewerkers zult u dus moeten scholen. Al met al zal dat een verhoogd pensioenbewustzijn met zich mee brengen. En dat is én hard nodig én uw wettelijke taak op grond van uw zorgplicht. Logisch eigenlijk, u wílt toch ook een goede werkgever zijn?!

Mr. Theo Gommer MPLA is partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg, waar hij tevens directeur van het Wetenschappelijk Bureau is. Daarnaast is hij advocaat bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten en voorzitter van de Nederlandse Orde van Pensioendeskundigen.

Informatie

 • Pensioen Algemeen
 • Donderdag 26 maart 2015

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie