Artikel FD Optiek: Intern toezicht pensioenfondsen moet blijven!

Sinds 2007 moet er op grond van artikel 33 van de Pensioenwet sprake zijn van intern toezicht bij pensioenfondsen om ‘goed bestuur’ te waarborgen. Dit kan op meerdere manieren worden vormgegeven, maar de meeste pensioenfondsen (ruim 80%) hebben gekozen voor een visitatiecommissie. Geluiden dat er nu al kritiek op deze vorm is, zijn voorbarig en doen geen recht aan de invulling zoals ik die zie in de markt.

Hoewel ook een auditcommissie of een Raad van Toezicht als opties mogelijk waren, hebben de meeste fondsen gekozen voor een Visitatiecommissie als invulling van het wettelijke interne toezicht. Uiterlijk eind 2009, binnen 3 jaar na invoering van de Pensioenwet, moet de eerste visitatie zijn afgerond. Mede als gevolg van de kredietcrisis zal het voor een aantal fondsen moeilijk zijn deze deadline te halen. DNB heeft inmiddels laten weten dat er – mits de visitatiecommissie is geïnstalleerd en de visitatie helemaal is ingepland – er een uitloop naar 2010 mogelijk is. Hoezeer een termijn van 3 jaar voldoende leek, kan ik mij voorstellen dat er een ‘kleine’ uitloop wordt geaccepteerd. Los daarvan is er echter ook al kritiek op deze manier van intern toezicht. Dat verbaasd mij en lijkt te voorbarig, om twee redenen. Ten eerste, de meeste pensioenfondsen zullen pas in 2010 een visitatie hebben ondergaan. Voordat de uitkomsten hiervan bekend zijn, en getoetst door DNB, en vooral ook wordt gekeken naar de verwerking van mogelijke kritiek- en verbeterpunten, kun je geen oordeel vellen lijkt mij. Ten tweede lijkt het mij niet goed dat, nu er gekozen is voor deze manier van intern toezicht, deze vorm van intern toezicht überhaupt nu al ter discussie te stellen. Er is met het oog op pensionfund governance goed nagedacht in de aanloop van de Pensioenwet. Het kan dan niet zo zijn dat binnen 3 jaar er opeens een andere zienswijze en/of invulling komt. Dat zou nu juist niet getuigen van goed bestuur. Ook de kredietcrisis heeft toch weer eens aangetoond dat er niet te snel gekozen oplossingen over boord gegooid kunnen worden.

Tot slot. Ik zie in de praktijk dat er voornamelijk juist zeer serieus met intern toezicht wordt omgegaan. Zowel met de invulling van een visitatie, de medewerking (uiteraard natuurlijk) als ook met de ontvankelijkheid ten aanzien van de verbeterpunten (en die zijn er – gelukkig – overal). Ook als we dit vergelijken met visitaties in andere branches (zorg, woningcorporaties, ZBO’s en onderwijs) gaat de huidige kritiek mank. Daar functioneert het namelijk ook prima. Mijn conclusie is dus dat visitaties de kans verdienen om tot volledige wasdom te komen en daarmee goede pensionfund governance in te vullen.

mr Theo Gommer MPLA is partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg, waar hij tevens directeur van het Wetenschappelijk Bureau is. Daarnaast is hij advocaat bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten en voorzitter van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen. Tevens initiator Visitatie Commissie Pensioenfondsen BV.

Informatie

 • Pensioen Algemeen
 • Donderdag 26 maart 2015

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie