Artikel FD Pro: Adviesaanvraag Brede maatschappelijke dialoog toekomst pensioenstelsel

In haar planningsbrief van 4 februari jl. ‘plande’ staatssecretaris Klijnsma vele zaken. Ik dacht bijna over-ambitieus. Tot nu toe maakt ze het waar. Het nieuwe Financiele ToetsingsKader is bekend en ook de adviesaanvraag inzake de ‘Brede maatschappelijke dialoog toekomst pensioenstelsel’, bij de SER is ingediend. Net niet in het eerste kwartaal, maar 4 dagen te laat reken ik goed. Het advies hoeft immers pas eind 2014 te worden opgeleverd, dus die tijd halen ze wel in (alhoewel, zonder voorzitter?!).

Waarover moet de SER adviseren?

In ieder geval over de gevolgen van de verdere vergrijzing, de veranderende arbeidsmarkt en de toenemende individualisering. Met als gevolg meer keuzevrijheid voor werknemers, vergelijkbaar met het zorgverzekeringsmodel. Niet alleen in de opbouw, maar ook in de  uitkeringsfase, bijvoorbeeld middels ‘doorbeleggen’ na pensioendatum (dus ook na ingang blijven beleggen).

Dat dit gevolgen heeft voor de collectieve en solidaire kenmerken van ons pensioenstelsel mag dan logisch zijn.

Ook moet de SER wat zeggen over de houdbaarheid van de huidige verplichtstelling, de daarbij behorende doorsneepremie en de betere verdeling tussen de generaties van de eigendomsrechten.

Dit valt allemaal nog wel te doen mijns inziens. Is ook meer een mening dan dat het nu echt moeilijk is. Je bent namelijk voor of tegen verdere individualisering van de aanvullende pensioenen. Ben je voor, dan ben je tegen, althans, je accepteert minder solidariteit, collectiviteit en meer keuzevrijheid. Dat er überhaupt nog deskundigen zijn die geloven in de houdbaarheid van de verplichtstelling begrijp ik niet. Een fossiel overblijfsel uit de vorige eeuw immers.

Interessanter wordt het bij ‘de integrale vermogensopbouw voor pensioen, zorg en eigen woning’. Dat geef ik de SER te doen! Alhoewel, als ik voldoende geld (pensioen of vermogen) heb, dan kan ik een eigen woning en zorg inkopen (hetgeen een andere vraag is wie die zorg gaat leveren). Heb ik een eigen woning zonder hypotheek (die ik heb afgelost van pensioengeld), dan kan ik die verkopen, heb geld voor pensioen en zorg. Zo moeilijk is het dus ook nog weer niet.

Gelukkig mogen ze kijken in het buitenland, daar zijn namelijk ook pensioendilemma’s. Weten we in ieder geval waar de SER-leden op vakantie gaan: Zweden, Denemarken en Zwitserland. Die pensioenstelsels gecombineerd met de Nederlandse, et voilà, hét nieuwe pensioenstelsel.

Uit die adviesaanvraag komt de SER sec wel, lastiger zal het worden om te polderen. Er zullen dus wel wat heilige huisjes geslecht moeten worden. Immers, de vakbonden zweren bij de drieheilige eenheid van collectiviteit, solidariteit en verplichtstelling. Dat staat haaks op de wens van verdere keuzevrijheid en dus individualisering. Ook het Verbond van Verzekeraars pleit – terecht – inmiddels voor een vrije werkgeverskeus. De werkgevers zal het primair overigens allemaal een biet zijn, als de pensioenkosten maar gedrukt worden.

Kortom, de SER sec weet vast wel – daar zit deskundigheid genoeg immers – hoe het moet en kan, maar de kans dat ze op korte(re) termijn met name de vakbonden meekrijgen valt te bezien. De werkgevers zullen dus toch weer het verschil moeten maken. Gelukkig heeft het VNO-NCW een nieuwe voorzitter. Van de SER is nog maar afwachten wie dat wordt……J

 

Informatie

 • Pensioen Algemeen
 • Donderdag 26 maart 2015

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie