Artikel FD Pro: De DGA en zijn pensioen

Op het recente (zoveelste) PensioenAkkoord kom ik de volgende keer terug. Eerst toch even aandacht voor de DGA. Dit naar aanleiding van de brief van Staatssecretaris Weekers van 6 december jl. inzake ‘pensioen in eigen beheer’.

 

Directeuren-grootaandeelhouders (zij die meer dan 10% hebben van de aandelen) mogen pensioen opbouwen in hun eigen (Holding)BV. Dat doen ze al vanaf begin jaren 70 van de vorige eeuw. Nu echter ook DGA’s met pensioen gaan en de fiscale minimale rente die ze moeten hanteren (4%) al jaren hoger is dan de marktrente ontstaan er ‘waarderingsproblemen’. Daarnaast mogen ze bij die waardering in de eigen BV geen rekening houden met indexatie – raar, immers alle pensioenfondsen ‘kicken’ op indexatie - en leeftijdsterugstellingen (ook raar, we worden immers steeds ouder). Dit levert dus problemen op als er wél afgestort moet worden bij een verzekeraar. Ook ingeval van echtscheiding speelt dat, bij de verkoop/overdracht naar een andere BV én bij het uitkeren van dividend. Dat moet de DGA immers volgend jaar – tegen maar 22% heffing - op grote schaal gaan doen.

 

Kortom, het wringt. Staatsecretaris Weekers heeft dan ook op 6 december jl. in een brief van maar liefst 13 kantjes, de problemen beschreven, geanalyseerd en verkend. Zijn oplossing: een (fiscale) oudedagsreserve (FOR), afhankelijk van de winst. Pffff…..

Tot op heden ben ik nog niemand tegengekomen die voor is. Geen professor, het RB niet, de SRA niet, andere pensioendeskundigen niet en ik ook niet. Mijn kritiekpunten zijn dan ook:

 • er is veel kritiek op de FOR voor ZZP-ers, nu een ‘nieuwe’ FOR voor DGA’s
 • een overgangsregime blijft niet te doen, opgebouwde rechten blijven lang in stand, daarop blijft het huidige regime van toepassing
 • gevolg is dus feitelijk 2 regimes naast elkaar
 • hoe om te gaan met de civieljuridische toezegging sec, die is: indien u tot pensioendatum in dienst blijft dan krijgt u x-pensioen’, kan de nieuwe oplossing daar ‘intreden’? Ook ten aanzien van de ‘partner’?
 • gevolgen voor het partnerpensioen, bij de FOR krijgt deze niets, ook niet bij een scheiding
 • het is geen pensioen meer, maar lijfrente, terwijl de DGA gewoon werknemer is, dan kan hij wel verzekeren?
 • ook deze oplossing kent problemen, hoe de hoogte van de FOR te bepalen, wanneer? De definitieve jaarrekening komt soms ‘jaren’ later?
 • nog steeds gevaar van onderdekking (reserve is er niet in geld), relatie met eigen vermogen – extra comptabel, net als FOR?
 • blijft dus eveneens, zeker i.c.m. overgangsregime, ook ‘complex’
 • hoeveel pensioen levert het op? Stel lage winst, i.c.m. hoog verplicht gebruikelijk loon, dan lage opbouw?
 • DGA’s zoeken de maximale pensioengrens niet meer op, het probleem is dus minder groot
 • DGA’s weten de huidige gevolgen, daar houden ze rekening mee
 • de fiscale beperkingen – 1,875%, maximaal over € 100.000 – gelden ook voor DGA’s
 • echtscheidingsproblematiek valt te tackelen door de partners zelf, dat is ook hun verantwoordelijkheid
 • overdracht van pensioen kan eenvoudigweg worden voorkomen door ‘in intern eigen beheer’ pensioen op te bouwen
 • we tuigen een pensioenfonds voor ZZP-ers op en DGA’s mogen geen pensioen meer opbouwen?
 • de oplossing zit dus niet in de FOR (inmiddels al gekscherend ‘FOP’ genoemd). waar dan wel?
 • mijns inziens moet Weekers het volgende doen:
 • ruimte scheppen voor ‘afwaardering’ van commercieel naar fiscaal (voor opgebouwd pensioen) indien gewenst
 • voor de toekomst is de fiscale waardering bepalend, op de pensioendatum wordt het definitieve pensioen bepaald, hetzij in eigen beheer hetzij bij een externe verzekeraar
 • de rekenrente voor de fiscale waardering is gelijk aan de UFR voor pensioenfondsen en kan dus per jaar wijzigen
 • een ‘staffel’ voor leeftijdsterugstelling opstellen (DGA’s worden nu eenmaal ook ouder)

 

Een van de redenen voor de afschaffing van het ‘lineaire’ systeem in 1995 bij eigen beheer (daarbij hielden we geen rekening met rendement en sterfte in de opbouwfase) was dat ‘iedereen’ goede berekeningssoftware heeft. Dat is ook zo inmiddels. Zó complex zijn de berekeningen dus echt niet. Dat is misschien een kwestie van kennis en kunde….

 

Daarnaast in ieder geval de mogelijkheid van eindloon afschaffen (is toch al ‘de facto’ het geval gezien het maximaal pensioengevend salaris van € 100.000), ook artikel 10C Uitvoerings Besluit schrappen (maakt het nodeloos ingewikkeld) en een premieovereenkomst in eigen beheer toestaan.

 

Met visie en kennis is het DGA-vraagstuk dus wel degelijk goed te tackelen, waarbij recht wordt gedaan aan ieders belangen. Dat is niet polderen maar gewoon goed besturen!

 

 

 

 

 

Informatie

 • Pensioen Algemeen
 • Maandag 23 maart 2015

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
 • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
 • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
 • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
 • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
 • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
 • Stel je vraag aan onze experts
 • 100% online, geen reistijden en verloren uren
 • 21 dagen op proef en beslis daarna pas