Artikel FD Selections: De oplossing voor het pensioen van zware beroepers

Het Kabinet heeft haar plannen gepresenteerd. Ik denk dat de plannen niet goed zijn en vooral opportunistisch en onuitvoerbaar. Met name de ‘levensloopachtige’ oplossing acht ik raar. De oplossing zit ‘m veel eerder in het benutten van de bestaande mogelijkheden: pensioen en….levensloop.

Los van de discussie wat nu precies een zwaar beroep is – Minister Donner heeft het handig gespeeld door zich daar niet mee te bemoeien -, hebben we 2 mogelijkheden. Allereerst natuurlijk het optimaal gebruik maken van pensioen. Een zware beroeper begint vaak al vanaf z’n17e/18e met werken. De mogelijkheid om pensioen op te bouwen vanaf die leeftijd is er gewoon. Als hij dan tot 65 jaar pensioen opbouwt, en dus 47/48 dienstjaren heeft, levert dat ruimschoots 70% op als hij het pensioen direct laat ingaan op 65. Hierbij ga ik uit van een officiële pensioendatum van 67 jaar en een opbouwpercentage nieuwe stijl van 1,9%.

Vervolgens spreken werkgever en werknemers af wat zware beroepen zijn en onderhandelen een ‘salaris’opslag uit die in levensloop wordt gestopt (het is dan wel zo dat een werknemer die gewoon ‘cash’ wil, dit ook krijgt, dat is dan zijn keus lijkt mij). De werkgever zorgt voor een collectief arrangement voor levensloop (de werknemer die het zelf wil regelen mag die keus maken).

Met het levensloopsaldo kan de zware beroeper vervolgens 3 dingen doen. Allereerst kan hij – zoals het eigenlijk bedoeld is – er met enige regelmatig een tijdje tussenuit. Om zodoende werken tot 67 wel mogelijk te maken. Ook kan hij het levensloopgeld ‘op ieder gewenst’ moment gebruiken voor omscholing (naar een lichter beroep dus). En is daarvoor niet afhankelijk van de werkgever. Tot slot kan hij het inzetten om eerder met ‘pensioen’ te gaan. Met een levenslooppot van 210% kan hij precies 3 jaar eerder met pensioen. Dus eigenlijk al op 62 jaar. Een ander groot voordeel voor de werknemer is dat als hij na een x-aantal jaren ‘uit de zware branche’ stapt, hij toch een mooi levensloopsaldo heeft. Als hij daarentegen moet wachten tot er over 30 jaar (hoezo regeren over het graf) eens iets voor hem geregeld wordt? Dat lijkt me een beetje gokken en dus nogal opportunistisch. Ook voor werkgevers is dit veel duidelijker, gewoon ‘boter bij de vis’: een zware beroeper krijgt van meet af aan wat extra.

Dan de oplossing voor ZZP-ers. Hoewel dit formeel ondernemers zijn, waarvan verwacht zou mogen worden dat ze dit soort zaken incalculeren, zie ik ook hier de oplossing in levensloop. Nu kunnen ZZP-ers nog niet meedoen met levensloop. Ik stel dus voor dat een ZZP-er (dat is dus iemand zonder personeel) ook kan levenslopen. Probleem opgelost. De eigen verantwoordelijkheid blijft natuurlijk voor de ZZP-er.
Een ‘slimme’ ZZP-er richt overigens een BV op, dan is hij formeel werknemer, hij kan dan ‘gewoon’ pensioen opbouwen én meedoen met levensloop.

Tot slot. Vroeger was er een (fiscale) adviescommissie pensioen. Die gaf best aardige adviezen. Alleen die werden nooit opgevolgd. En dus werd die commissie maar opgeheven. Het lijkt mij goed om weer een adviescommissie pensioen te gaan formeren. De huidige plannen blinken immers helaas niet echt uit door deskundigheid, laat staan uitvoerbaarheid!Nieuwe plannen bedenken maar bestaande opties niet benutten is nou niet echt slim immers!

Informatie

 • Pensioen Algemeen
 • Donderdag 26 maart 2015

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie