Artikel FD Selections: De sponsor

Ik hou van duidelijkheid en ik ben jurist/advocaat. Daar heb ik al eerder over geschreven. Dat zette mij aan het denken toen ik het begrip ‘sponsor’ tegenkwam in een brief van DNB.

DNB heeft in haar brief van 15 maart een aantal verbeterpunten aangegeven met betrekking tot het beleggingsbeleid van pensioenfondsen. Nou ja, vooruit, het zijn natuurlijk stevige kritiekpunten, die verbetering behoeven.

Wat mij echter vooral opviel in die brief waren de opmerkingen over ‘de sponsor’. En dan met name ook de term an sich: ‘sponsor’.

Mij werd laatst ook gevraagd of ik sponsor wilde worden van het sportteam waar mijn zoon in speelt. De keus is natuurlijk aan mij om dat wel of niet te doen. En als ik het doe, doe ik het eigenlijk onverplicht, in ieder geval vanuit juridisch oogpunt, uiteraard ligt dat moreel gezien anders. Als ik eenmaal ja zeg, dan teken ik een contract(je). De verplichtingen daarna zijn dan níet meer ‘onverplicht’.

Zo zit het ook bij pensioen. Als de werkgever een pensioenovereenkomst aangaat met zijn werknemers is er mijns inziens vanaf dat moment niet langer meer sprake van een sponsor, maar gewoon van een contractuele relatie. En zijn er gewoon zuivere juridische verplichtingen, die moeten worden nagekomen. Wat wordt er wanneer betaald. Wat gebeurt er als er te weinig in de pensioenpot zit. En hoeveel en wanneer moet er dan worden bijbetaald. Dat zijn dan de relevante en vooral ook juridische vragen.

Het blijkt dat er te vaak is ‘vertrouwd’ op de sponsor. Dat deze wel even over de brug zou komen. Maar ja, zo staat het er letterlijk: een aantal bedrijven wilde wel, ze waren namelijk verplicht, maar konden niet. Ook waren er gelukkig bedrijven die moesten én konden. En er waren, zo staat in de noot, een aantal bedrijven die niet verplicht waren, maar toch ‘sponsorden’. Kijk, dat zijn de goeie, onverplicht tóch betalen. Heel aardig. Ik hoop dat ze een bloemetje hebben gekregen!

Het lijkt mij verstandig dat alle pensioencontracten nog eens goed tegen het licht worden gehouden. Wat is de pensioenovereenkomst, welke financiering hoort daarbij en hoe is dat nu geregeld in de uitvoeringsovereenkomst en hoe zou dat geregeld moeten zijn. Gewoon duidelijke en transparante afspraken maken.

O ja, en natuurlijk is hierbij van belang hoe dit te communiceren naar de klant, de werknemer!

Onlangs hoorde ik een discussie aan over impliciete en expliciete pensioencontracten, harde en zachte toezeggingen. Prima hoor, maar wel een beetje te veel abracadabra wat mij betreft. Aan duidelijkheid laat dat veel te wensen over. Het deed me meteen denken aan de inmiddels bekende CDC-regelingen (hoedt u voor Engelse pensioentermen heb ik ooit op een congres gesteld!). Ik durf bijna te stellen dat deze per definitie voor onduidelijkheid zorgen. Dat blijkt inmiddels ook wel in de praktijk. Dat wil niet zeggen overigens dat ik tegen een premieovereenkomst ben waarbij middels collectieve berekeningen gefinancierd wordt, voor een beoogde pensioenopbouw op basis een middelloonsysteem. Zo kun je een pensioentoezegging prima regelen. Het communiceren zal echter vaak het struikelblok blijken

Informatie

 • Pensioen Algemeen
 • Donderdag 26 maart 2015

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie