Artikel FD Selections: Het Pensioenakkoord gestrand, en nu?

De stekker is er uit. Voor de 2e keer lukt het sociale partners niet om tot een vergelijk te komen. De eerste keer liep Jongerius weg, de 2e keer trekt de achterban van de FNV de stekker eruit, inclusief eigenlijk de verhoging van de pensioenleeftijd. Kortom, we zijn terug bij af. Hoe dus nu verder?

Er zijn 3 opties. We doen niets. Dat lijkt mij niet verstandig. De ontwikkelingen gaan verder, we worden ouder, de babyboomgeneratie gaat de komende jaren met pensioen én we moeten dus heel veel pensioengeld uitkeren. Ieder pensioenfonds dat onder een dekkingsgraad zit van 100 (of eigenlijk 105%) keert pensioen uit dat ten laste gaat van actieven. Daar waar medio 2010 nog werd gesteld dat er geen probleem was, want de marktrente ging wel stijgen en de beurzen zouden ons wel redden, denk ik dat iedereen nu gematigd pessimistisch is over dat snelle herstel. De gemiddelde dekkingsgraad is in 2010 zelfs gezakt van 109 naar 107% en staat nu op 106%, dus we blijven steken. Nu is een paar jaar niets doen ook weer niet zo erg, immers pensioen en is en blijft lange termijn denken, maar toch. Het probleem wordt ook weer niet vanzelf opgelost.

De tweede optie is hopen dat 3 keer scheepsrecht is. Hoe vaker en hoe langer een akkoord uitblijft des te groter de kans dat het alsnog gebeurd. De vraag is echter: hoe? Nu we juridisch vastzitten met de opgebouwde rechten en zelfs dan nog, als de FNV helemaal geen switch naar een onzeker pensioen wil en zelfs eigenlijk ook niet eens een hogere pensioenleeftijd wil.

De 3e oplossing, en als het zo doorgaat, moet het daar wel eindigen, is dat Minister Kamp gewoon ingrijpt en de beslissingen neemt. Ik heb nog eens even alle brieven van hem nagekeken van de afgelopen maanden: overal staat, beslissingen worden genomen in het 1e kwartaal 2011, voor de zomer etc. …..de tijd dringt dus!

Tot slot. Hoe de 3 opties ook uitpakken, feit blijft nog steeds dat de beoogde aanpassingen cosmetisch zijn. Een echte herbezinning op ons pensioenstelsel (1e, 2e en 3e pijler, mede gezien de groeiende groep ZZP-ers) blijft uit. Normaliter ben ik niet zo van de commissies, maar misschien moet er nu toch eens een keer een echte pensioencommissie komen die het probleem met wortel en al aanpakt. Niet commissies die het probleem benoemen en analyseren, maar gewoon een commissie die met een oplossing komt. Dát rapport is dan de basis voor het verder praten door sociale partners (voor hun deel, het 2e pijler pensioen), Minister Kamp kan de rest van de knopen doorhakken. Dus Henk, je weet me te vinden!

Informatie

 • Pensioen Algemeen
 • Donderdag 26 maart 2015

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie