Artikel FD Selections: Inleiding

Inleiding
Er zijn de afgelopen tijd meerdere uitspraken gedaan waarbij uiteindelijk de rechter heeft bevestigd dat het UPO leading is. Ondanks het feit dat er onjuiste pensioenuitkeringen worden gedaan, mag een gepensioneerde er toch op vertrouwen dat het UPO het juiste bedrag weergeeft.

Pensioenwet
Dit is uiteraard in lijn met de Pensioenwet. Deze stelt dat (pensioen)communicatie duidelijk, begrijpelijk, juist en tijdig moet zijn. Ook stelt de Pensioenwet dat hetgeen de ontvanger kan en mag begrijpen bepalend is en niet de juridische waarheid.
Toen een deelnemer van het pensioenfonds voor de Schoen & Lederwarenindustrie dus én duidelijk meerdere keren was bevestigd dat hij € 40.000 per jaar kreeg en niet € 22.000 én dat gedurende 29 maanden ook werd uitgekeerd, was het oordeel duidelijk. Stom natuurlijk van het fonds dat ze het meerdere wilden terugvorderen. Al ze nu alleen voor de toekomst minder pensioen hadden uitgekeerd, wellicht was de zaak dan anders uitgepakt.

Een vergelijkbare zaak speelt bij een verzekeraar. Een nabestaande krijgt niet € 1.500 maar € 15.000 nabestaandenpensioen, wordt gezegd. Daarop koopt ze toch dat leuke huis. Vervolgens blijkt het een foutje te zijn. Wel moet ze nog bewijzen dat ze er op mocht vertrouwen en dat ze op basis juist daarvan dat huis heeft gekocht. Maar dat zal wel lukken.

Wat is de lijn?
Uiteraard zit er een ‘duidelijke’ lijn in de jurisprudentie. Hoe vaker bevestigd, hoe langer de periode waarover dit wordt gedaan en des te kleiner de afwijking (ten gunste), des te groter de kans dat daarop vertrouwd mag worden. Een keer een te hoog UPO, een keer een te hoge uitkering, een te hoog verschil is dus nog niet doorslaggevend.

Solidair?
Het is natuurlijk wel een beetje asociaal om het te hoge pensioen te blijven claimen, laat dat duidelijk zijn. Zeker in het geval van de € 40.000 of € 22.000. Dat is levenslang zo’n beetje € 300.000 teveel pensioen. En dat moet ergens vandaan komen. Van wie? Van de overige deelnemers neem ik aan. Of zou het fonds een goede aansprakelijkheidsverzekering hebben? Maar ja, dan gaan díe premies weer omhoog!

Conclusie
Al met al is het dus raadzaam om alle communicatie goed te bewaren en te bestuderen.
Nu we naar een grootschalige uitkeringsfase gaan, zal dit soort zaken vaker spelen. Hoe vaak? Dat weten we nog niet. We zullen dus moeten afwachten en controleren hoe goed ‘onze pensioenen’ nu echt zijn geadministreerd.

Informatie

 • Pensioen Algemeen
 • Donderdag 26 maart 2015

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie