Artikel FD Selections.nl: 3 grote misverstanden over ons pensioen(vermogen)

De afgelopen weken ontwaarde ik 3 grote misverstanden aangaande ons pensioenvermogen. Deze worden allemaal gesteld door de nog ‘ontkennende’, die niet inzien dat we wel degelijk een groot probleem hebben. De misverstanden getuigen dan ook van de nodige naïviteit en eveneens van weinig kennis van zaken.

De eerste is dat er wordt gezegd dat we nog nooit zoveel pensioenvermogen hebben gehad. Dat klopt. Dat zal ook nog zo’n 10 jaar duren, tot 2020. Pas dan zal er namelijk meer pensioengeld worden uitgekeerd dan er aan premie-inleg en rendement bijkomt. Maar het feit dat we nog nooit zoveel pensioenvermogen hebben gehad zegt natuurlijk niets. Het gaat erom hoe dat vermogen zich verhoudt tot de verplichtingen. De omvang an sich is niet relevant. Als we na 2020 interen op het pensioenvermogen wordt het probleem toch ook niet groter?

Vervolgens dat er toch ‘altijd premie is betaald – en best veel – voor het op te bouwen pensioen’. Ook dat is niet relevant. Het gaat erom of er voldoende is betaald. Nu de levensverwachting toeneemt, is er per definitie te weinig betaald, en zal het tekort opgevangen moeten worden door ‘overrendement’ (zie hierna). Ook van belang in dit kader is dat a. het premiestuur minder wordt, nu er steeds minder premiebetalers komen en b. - mede daardoor - dat de druk op de doorsneepremie toeneemt. Het gat tussen toename verplichting en premie wordt dus alleen maar groter de komende jaren.

Tot slot dat er toch een ‘goed’ rendement wordt gemaakt. Ook dat klopt wel, maar de vraag is of het voldoende is. Voldoende om a. het mindere premiestuur te compenseren, b. om de toename van de levensverwachting op te vangen, c. om indexatie te financieren, d. om de huidige tekorten weg te werken en e. de toename van de kosten (administratie en vooral communicatie) te financieren. En dat heb ik het dus over het netto en niet over het bruto-rendement, wat gemiddeld echt tussen de 0,5 en 1% verschil betekent. Ook is de grote aanvullende vraag of we in staat zijn de komende decennia dezelfde rendementen te halen.

De conclusie is dus dat we inderdaad a. nog nooit zoveel pensioenvermogen hebben gehad, b. nog nooit zoveel premie hebben betaald en c. best wel aardige rendementen maken. De hamvraag is of het voldoende is (geweest). De tijd zal het uitwijzen. Maar, met kennis van het bovenstaande lijkt voorzichtigheid eerder leading te moeten zijn dan het blijven ontkennen van de problemen. Zolang er echter nog ‘ontkennende’ blijven zal het oplossen en dus voorkomen van grotere problemen niet meevallen.

Informatie

 • Pensioen Algemeen
 • Donderdag 26 maart 2015

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie