Artikel FD Selections: Oud & Nieuw deel II

In deel II blik ik graag op de valreep van 2009 met u vooruit naar 2010. Het jaar van de vernieuwing denk ik. Van belang is om ons te realiseren dat vanaf 2010/2011 de eerste babyboomers met pensioen gaan. In de jaren 1946-1949 zijn er 1 miljoen Nederlanders geboren. Zij zullen de komende jaren allemaal van Vut/prepensioen naar echt ouderdomspensioen gaan. In hoeverre de ‘mythe van 70%’ dán nog gehandhaafd kan blijven, zal de grote vraag zijn.

Ook zullen in 2010 de eerste contouren van pensioenregelingen nieuwe stijl, dus gericht op ná de AOW-verhoging, bekend worden. Het Witteveen-kader blijft weliswaar tot 2020 onaangetast (behoudens een sociaal convenant in de STAR, maar dat zie ik niet snel gebeuren), maar werkgevers zullen toch ‘iets’ moeten doen om hun pensioenkosten te beperken.

2010 staat wat mij betreft eigenlijk dan ook volledig in het teken van communicatie. Het UPO dat voor het 3e jaar – voor 30 juni 2010 – verschijnt en steeds meer herkenning zal opleveren. Dit jaar wordt ook het indexatielabel eraan gekoppeld. En als klap op de vuurpijl de introductie per 2011 van het Pensioenregister (noteert u alvast op uw nieuwe kalender: 1 januari 2011: met BSN-nummer naar www.pensioenregister.nl!). En nu maar hopen dat iedereen dan gekoppeld is. Ook de premievrije pensioenen worden dan zichtbaar. Het feit dat het UPO voor premievrije pensioenen uiterlijk in 2011 mag, laat onverlet dat het pensioenregister eerder zaken blootlegt. Tja, dat krijg je bij amendementen en vervolgens geen goede coördinatie. Ook kun je natuurlijk zeggen dat in de oude pensioenwereld ‘binnen 5 jaar (een UPO van de premievrije pensioenen)’ gelezen werd als ‘uiterlijk in jaar 5’ (maar ja, dat stond er natuurlijk niet!).
Pas met de integratie van de actuele en de premievrije pensioenrechten wordt het beeld van de gemiddelde werknemer compleet. Natuurlijk denkt hij of zij nu nog dat die oude rechten veel meer waard zijn dan ze zijn…….de tijd zal het dus leren.

Tot slot zal 2010 een hernieuwde kijk op pensionfund governance brengen, mede nu getoetst kan worden in hoeverre is voldaan aan intern toezicht. Een pensioenuitvoerder (fonds of verzekeraar, en ook multi opf en PPI) is een professionele, zakelijk handelende partij, die de belangen van alle stakeholders (ook de gepensioneerden dus) in acht neemt. Als gevolg van de toenemende kennis van werknemers over (hun) pensioen en de professionalisering van uitvoerders zullen ook werkgevers meegaan. En pensioen zakelijker bekijken. Werkgevers willen graag investeren in het pensioen van hun werknemers. Maar dat wil net zeggen dat de kosten nu nog te hoog zijn en dus de investering niet rendabel is. Dat de erkenning voor een goed pensioen door werknemers daar mede fors debet aan is, is nu nog een feit. Daar moeten we in 2010 veel aan doen.

2010: van pensioenkosten naar pensioeninvestering, van pensioenlast naar pensioenlust!

Informatie

 • Pensioen Algemeen
 • Donderdag 26 maart 2015

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie