Artikel FD Selections: Pensioenkorting is wél nodig, ?smijten met getallen? is geen oplossing!

Roelofs (FD 5 febr.) stelt dat pensioenkorting niet nodig is. Hij wil klaarblijkelijk mede zijn gelijk aantonen door te smijten met getallen. Zijn relaas is echter niet juist om diverse redenen. Allereerst dienen we de wet te volgen. Hier is – nota bene eerst in 2006/7 – gekozen, door deskundigen van o.a. pensioenfondsen, voor waardering van (pensioen)verplichtingen op basis van marktrente, in plaatst van een vaste 4%, gelijk internationaal alle verplichtingen. Als Roelofs dat onjuist vindt, is (democratische) wetswijziging de aangewezen weg. Of we nu veel of weinig pensioenvermogen hebben doet niet terzake (het totale pensioenvermogen zal overigens nog stijgen tot circa € 1500 miljard, alvorens het vanaf 2020 gaat dalen omdat dan de grote groep babyboomers met pensioen is), in alle gevallen gaat het om de verhouding, de dekkingsgraad, tussen bezit en (pensioen)schuld. Voor beiden moeten we nu eenmaal – realistische – uitgangspunten kiezen. Verder is het niet relevant of de huidige € 1.000 miljard ‘duizelingwekkend’ is of niet, de VS moeten b.v. voor € 4.000 miljard bezúinigen. Alles is dus relatief. Het daadwerkelijke rendement van pensioenfondsen is inderdaad al jaren gemiddeld hoger dan de rekenrente. Dat is ook hard nodig, omdat van het overrendement de kosten, de toenemende levensverwachting, de inflatiecorrectie en het genereren van (enige, nu hebben we namelijk géén)  buffer gefinancierd moeten worden. Daarnaast, de marktrente daalt al sinds 1980 van boven de 10% naar de huidige 2%. Eerst vanaf  2007 wordt er een kostendekkende premie betaald. De gepensioneerden van nu hebben eenvoudigweg altijd te weinig premie betaald, gezien verwacht rendement én gezien gestegen levensverwachting. Vervolgens – dat hebben we toch geleerd van de hele woekerpolisaffaire - geven rendementen uit het verleden geen garantie voor de toekomst. Gezien de vergrijzende economie in Nederland en Europa zal dat verder druk zetten op het rendement, vergelijk hiervoor Japan, zowel qua rendement als qua marktrente! Of we nu ‘te zuinig’ zijn of niet, blijkt eerst in de toekomst. Dat is inderdaad een kwestie van keuzes maken. Of nu wat optimistischer rekenen of juist niet. Maar met het oprekken van de (wettelijke) herstelperiode van 3 naar 5 jaar, het beperken van de korting tot 7%, het hanteren van een gemiddelde Ultimate Forward Rate (die op 4,2% staat!), laat staan de VUT en vroegpensioenen, lijkt het eind van de gevraagde solidariteit in zicht. Overigens zijn er ook genoeg fondsen die wel een voldoende dekkingsgraad hebben. Misschien leren van hen? Iedere keer valt mij tot slot op dat juist degenen die hun mond vol hebben van solidariteit, nu ze moeten ‘leveren’ niet thuisgeven en met subjectief gekozen argumenten en ‘grote getallen-smijterij’ de niet-gepensioneerden de mond willen snoeren. Helaas kunnen wij/zij zelf wel nadenken en houden iedereen voorlopig dus gewoon maar aan de wet, inmiddels – gelukkig én terecht – bevestigd door Staatssecretaris Klijnsma.

Informatie

 • Pensioen Algemeen
 • Donderdag 26 maart 2015

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie