Artikel FD Selections: Prinsjesdag en de reclamecampagne over de AOW

Prinsjesdag heeft weinig toegevoegd aan het pensioendossier. De verhoging van de AOW/pensioenleeftijd was al bekend. De enige vraag die nog resteert, is of de verhoging van de AOW echt per 2013 doorgaat of dat de PvdA nog uitstel uit het vuur sleept. Zij wil pas per 2017 beginnen. Ik verwacht dat uitstel niet gaat lukken, maar dat wel de mogelijkheid geboden gaat worden om de AOW toch eerder, op z’n vroegst op 65 te laten ingaan. Hiermee worden met name ‘zware beroepers’ enigszins ontzien. Dit lijkt mij ook alleszins redelijk. Naast vervroeging hoop ik toch echt dat ook de mogelijkheid om de AOW uit te stellen – tot maximaal 70/72 – opnieuw wordt gefaciliteerd.

Alles overwegende is/blijft het beter om de AOW-leeftijd in 2014 direct op 67 jaar te zetten, gelijk het werkgeverspensioen, met de mogelijkheid, afhankelijk van het geboortejaar, deze eerder te laten ingaan, zonder actuariële korting. Langer doorwerken dan de persoonlijke AOW-leeftijd levert dan automatisch meer AOW op. De psychologische knop voor’67’ is dan in een keer gezet! Een gemiste kans dus.

Wel bracht Prinsjesdag de definitieve mogelijkheid voor DGA’s om hun pensioen ingeval van onderdekking in de eigen BV ook te kunnen afstempelen. Zoals verwacht onder stringente voorwaarden, met als hamvraag: waar is het geld gebleven. De inspecteur mag in een niet voor bezwaar vatbare beschikking toestemming geven om zonder fiscale sancties te kunnen afstempelen.

Ook kunnen uitsluitend opgebouwde lijfrentekapitalen nog worden aangewend voor een tijdelijke oudedagslijfrente vanaf 65 jaar. Nieuwe premies moeten worden aangewend voor uitsluitend vanaf 67 jaar ingaande uitkeringen. Dit is logisch en een herhaling van zetten in vergelijking met de afschaffing van de overbruggingslijfrente ( die voor 65 moest ingaan en op 65 moest stoppen) bij het afschaffen van Vut, prepensioen in 2005.

Tot slot de inmiddels gestarte reclamecampagne van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de aanstaande AOW-verhoging. Prima, maar ik vraag me toch echt af waarom er niet en passant, luid en duidelijk, pontificaal wordt verwezen naar www.mijnpensioenoverzicht.nl. Met alle respect, hoe … kun je zijn!

Informatie

 • Pensioen Algemeen
 • Donderdag 26 maart 2015

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie