Artikel FD Selections: Waardeoverdracht moet niet afgeschaft, maar juist verplicht worden.

Stelt u zich eens voor: U neemt een nieuwe werknemer aan. Hij zegt aan het eind van het gesprek: prima, ik kom graag. Maar ik houd wel de auto-leaseregeling van mijn oude werkgever. Die is namelijk beter. Gaat u daarmee akkoord?
Bij waardeoverdracht is het eigenlijk precies zo. Tot nu toe is waardeoverdracht een recht van de werknemer. Het is daarentegen een plicht voor de werkgever, met dito consequenties. Gezien het verschil in de gehanteerde rekenregels (met name de rekenrente) ‘kost’ een inkomende werknemer een gemiddeld werkgever snel (tien)duizenden euro’s. Er is daarom al veel over nagedacht. Moet waardeoverdracht wel gehandhaafd blijven? We hebben immers toch voornamelijk middelloonregelingen, het effect van een waardeoverdracht behelst dan alleen maar de indexatie. Ik ben echter juist voorstander van een verplichting tot waardeoverdracht.

Het is toch raar dat een werknemer wél van werkgever wisselt, voor de toekomst de pensioenregeling van de nieuwe werkgever accepteert, maar zijn opgebouwde pensioen bij de (uitvoerder van de) oud werkgever laat staan. Waardeoverdracht betekent in ieder geval dat hij alle pensioenrechten in één hand heeft (ook voor het Pensioenregister, per 2011, veel efficiënter). Natuurlijk heeft dit gevolgen voor de keuzes die werknemers dan maken. Weliswaar is de nieuwe baan wel leuk, maar ja, het pensioen bij de nieuwe werkgever is minder gunstig? Zodoende móeten zowel werknemers als werkgevers veel nadrukkelijker communiceren over pensioen bij verandering van baan. Eerst door het zo pregnant te maken, komt er echt de noodzakelijke interesse in pensioen. Wat de reactie van werkgevers zal zijn is de vervolgvraag. Of ze accepteren de gevolgen van de waardeoverdracht en ze houden daarmee in de sollicitatiefase rekening. Waarom niet? Net zo goed, als een werkgever rekening houdt met de overige ‘kosten’ van een werknemer. Of ze passen hun regeling zodanig aan dat de gevolgen van een waardeoverdracht hen niet meer, of minder raken.

Vanuit de werknemer bezien: wie garandeert de werknemer dat de pensioenopbouw en indexatie die hij bij de oude werkgever heeft zo gunstig blijft en niet ook zal versoberen in de toekomst? Ook slapersrechten kunnen immers indien nodig worden aangepast.

Mijn voorstel is dus om de wet aan te passen. Vanaf 2015 komt er een plicht tot waardeoverdracht. Tot die tijd komt er een overgangsregime, waarin werkgevers eenzijdig het recht hebben om in hun pensioenregeling op te nemen, alleen voor nieuwe werknemers of in overleg ook voor zittende werknemers, dat een vertrekkende werknemer verplicht is zijn opgebouwde pensioen mee te nemen. Alle werknemers kunnen dan hiermee rekening houden als ze gaan solliciteren. Omdat een werkgever ook niet wil blijven zitten met het pensioen van een werknemer die naar een werkgever vertrekt zonder pensioenregeling of ZZP-er wordt, kan het pensioen dan worden overgedragen naar een uitvoerder van eigen keus, dit kan ook een PPI (en in de toekomst een API) zijn. Zij beheert het pensioen totdat er weer een mogelijkheid is tot waardeoverdracht. Komt die niet, dan gaat deze uitvoerder pensioen vanaf de pensioendatum gewoon uitkeren.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 26 maart 2015

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas