Artikel FD Selections: Werkgevers & pensioen

Werkgevers worstelen met hun pensioenregeling. Moeten ze nog langer verzorgen of alleen maar belonen en overstappen naar DC-regelingen, vergelijkbaar als de discussie bij Shell (los nog van de OR-invloed perikelen. Waar overigens nog van opgemerkt moet dat het wel heel vreemd is dat de Tweede Kamer zich bemoeit met de pensioenregeling van ‘zomaar’ een bedrijf).

Ook ervaren ze dat werknemers nog altijd weinig van hun pensioen weten, en dat dus ook niet kunnen waarderen. De huidige pensioeninformatie en -communicatie voldoen dus niet. Daarvoor zal P&O/HR veel meer ingezet moeten worden. Maar ja, zij hebben vaak – en dat is ook vreemd – geen/te weinig verstand van de eigen pensioenregeling (maar wel van de leaseregeling, vakantiedagen, mobieltjes etc., zeg maar de triviale zaken….).

Tot slot, vooral in de vrije markt, ergeren werkgevers zich aan de administratieve rompslomp, qua procedures en fouten.

Uit zowel het Quinto P(ensioenfondsen) als Quinto V(erzekeraars) onderzoek van DNB (en vergelijkbaar onderzoek van de AFM) blijkt dan ook dat stevige percentages pensioenopgaven (premies, aanspraken, rekening couranten) onjuist zijn en dus tijd en geld vergen om te controleren en te herstellen.

Daarnaast vragen werkgevers zich in toenemende mate af, of zij bepaalde werkzaamheden niet beter zelf kunnen doen, in plaats van over te laten aan hun pensioenadviseur. Nu deze laatste steeds meer gewoon op uurbasis werkt in plaats van provisie, wordt hun werkzaamheden en al dan niet toegevoegde waarde immers pregnant.

Deze zaken heb ik geconcludeerd en beschreven in mijn nieuwste white paper: Werkgevers & Pensioen nieuwe stijl voor de toekomstige arbeidsmarkt.

Werkgevers zullen hun kijk op en aanpak van pensioen de komende tijd flink moeten herzien mijns inziens. Eerst dan wordt pensioen een lust – en dat is het namelijk – in plaats van een blijvende en zelfs groeiende (zeker financiële) last en ervaart een werkgever de revenuen van zijn investering in het pensioen van zijn werknemers.

Eigenlijk is het dus ook heel makkelijk: werkgevers zijn gewoon aan zet!

U kunt de white paper downloaden via www.akkermans.nl/whitepaper.

Rectificatie. Ik mijn vorige column heb ik per abuis Jolanda i.p.v. Monique Van der Poel geschreven. Ook heb ik niet haar onderzoek als zijnde niet relevant bedoeld sec, maar als niet relevant gezien het onderwerp van mijn column: pensioenplicht. Haar onderzoek, hoe houdbaar is de verplichtstelling (qua uitvoering door Bpf’s), is gezien de druk op solidariteit immers juist van het grootste belang.

Informatie

 • Pensioen Algemeen
 • Donderdag 26 maart 2015

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie