Artikel FD Selections: Wie wil een geïndexeerd pensioen?

Splitsing opbouw-/uitkeringsfase
Steeds vaker lees ik over ‘het belang’ van een reëel ten opzichte van een nominaal pensioen. Dat snap ik. Immers, het eerste is ‘meer waard’ dan het tweede. Toch denk ik dat enige verdere nuance gewenst is. En dat levert dan een verrassend slot op.

Inflatiegevaar
Dat een toezegging van € 1.000 pensioen op je 25e niet veel waard is gezien het inflatiegevaar is logisch. Vandaar dat bij de overgang van eindloon- naar middelloonregelingen natuurlijk de overstap naar voorwaardelijk geïndexeerde middelloonregelingen is gemaakt. Als vervolgens een juiste kostendekkende premie wordt vastgesteld (op basis van momenteel een procent of 3 rendementsverwachting), dan is bij wat risicovoller beleggen alle kans op ‘overrendement’ en dus indexatie. Als dat tegenvalt, tja, dan valt het tegen. Zowel voor de gepensioneerden als voor de actieven.

Dat een ‘jongere’ dus met een voorwaardelijk geïndexeerde middelloonregeling, uitgaande van 3% salarisstijging en 6% rendement net zo goed af is als in een eindloonregeling is dan ook bewezen. Dat per definitie iedereen liever een eindloonregeling had gehouden, met na ingang indexatie vervolgens ook. Dat het uitgaande van een gemiddelde salarisstijging van 3% niet zo heel veel uitmaakt (en zo wel, dan scharen we dat onder het kopje solidariteit) is dan ook een feit. De conclusie dat we dan net zo goed, ergo beter, zeker vanuit communicatieoogpunt eindloonregelingen hadden kunnen houden……durf ik net niet te stellen omdat er voor de snelle carrièremakers natuurlijk wel een verschil is.

Boter bij de vis
Maar dan de uitkeringsfase. Hoezeer een reëel pensioen ook ‘beter’ is dan een nominaal pensioen, laat dit onverlet dat alle werknemers liever een hoger nominaal pensioen hebben vanaf pensioendatum dan ‘de kans’ op een hoger pensioen op termijn.
Ja, tenzij ik heel veel rare werknemers spreek (hetgeen dus niet het geval is). Als we dan ook solidair met de laagopgeleiden willen zijn, dan moeten we al helemaal kiezen voor hogere nominale pensioenen.

Shoppen
We moeten dus óók naar een splitsing van de opbouw en de uitkeringsfase. Zou het dan niet mooi zijn dat iedereen op de pensioeningangsdatum kan kiezen waar hij een reëel of nominaal pensioen wil inkopen? Dán krijgen we pas echte marktwerking.

Dit doet mij overigens denken aan een - waargebeurde – anekdote, ten tijde van de introductie van de mogelijkheid van shoppen met pensioengeld. In de Tweede Kamer werd toen gevraagd of dit niet nadelig kon uitpakken voor de werknemer. Want stel dat de nieuwe uitvoerder (verzekeraar) een lagere uitkering bood dan de oude…..tja.

Is het niet al DC?
Dat tot slot een voorwaardelijk geïndexeerde middelloonregeling niet zo hééél veel verschilt van een (collectieve) beschikbare premieregeling, los van de doorsneepremie financiering, is dan ook bewezen (ondernemingspensioenfondsen hebben die al, bedrijfstakpensioenfondsen nog niet, alhoewel het pensioenakkoord er al best veel op leek). Als de uitkerings- en opbouwfase gesplitst gaan worden dan is de gedifferentieerde premiebetaling tussen jongeren en ouderen de volgende stap. Zo bezien en beschreven valt de overgang van DB naar DC dus niet tegen te houden.

Kortom. Wie wil een geïndexeerd pensioen? Iedereen. Wie krijgt het? N……!

Informatie

 • Pensioen Algemeen
 • Donderdag 26 maart 2015

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie