Artikel FD Selections: Zullen we Ministers, ombudsmannen en toezichthouders maar negeren vanaf nu?

Ik heb 3 goede argumenten of eigenlijk voorbeelden om dit inderdaad te doen. Ik ben er dus eigenlijk goed klaar mee. Waarom, zult u vragen?

Wel, allereerst meende demissionair Minister Donner op de valreep van zijn ministerschap nog een tweetal uitlatingen te moeten doen in het pensioendossier.

Allereerst gaf hij aan ‘niets’ te zien in bancair pensioensparen. Zoals te doen gebruikelijk inmiddels bij hem, haalt hij een puur juridisch – overigens niet onjuist – argument aan: pensioen moet immers levenslang zijn, stelt de Pensioenwet. Dat klopt. Maar dat is dan ook het enige.

In de lijfrente-sfeer heeft men overigens wel invulling kunnen geven aan het begrip ‘levenslang’ voor bancair sparen (20 jaar). Verder is het altijd een oplossing om in de opbouwfase bancair te sparen, en in de uitkeringsfase dan naar een verzekeraar te gaan. Idem geldt voor de ‘gouden handdruk’ bij de bank (en natuurlijk ook sparen of beleggen bij de bank voor aflossing van de hypotheek).

Dan, de Premie PensioenInstelling komt er toch ook aan? En wat is een PPI nu eigenlijk? Dat is al een soort bancair pensioensparen. Want, een PPI mag geen verzekeringstechnische of actuariële risico’s dragen. Het nabestaandenpensioen, AO-dekking en het ingegane ouderdomspensioen moeten bij een externe risicodrager, (her)verzekeraar worden ondergebracht. Formeel is een PPI dan ook een spaar- of beleggingsinstelling. Wat is het verschil dan met bancair pensioensparen. Ja, behalve het juridische jasje misschien.

Iedereen ziet toch ook de ontwikkelingen. Kijk, enige tijd geleden schreef ik dat het prima is dat iemand een mening heeft, mits deskundig. Dat kan ik hier niet ontdekken, helaas, integendeel. Breekpunten waren ‘in’ tijdens de verkiezingen, Donner maakt hier ook een breekpunt van. Ten onrechte, tegen de maatschappelijk ontwikkelingen in. Tegen Europese ontwikkelingen in, de PPI en straks de API zijn namelijk verplichte Europese zaken en zelfs tegen feitelijk Nederlandse juridische ontwikkelingen in.

Ook zijn opmerking over de compensatieregeling voor beleggingspensioenen begrijp ik niet. Eigenlijk zegt hij gewoon dat de betrokkenheid van de Stichting van de Arbeid niets betekend heeft en dus van generlei nut is geweest of toegevoegde waarde heeft. Het zijn zíjn woorden, niet de mijne!

Daar waar de zich schuldig voelende verzekeraars – niet ten onrechte overigens – zorgvuldig – dat is wat anders dan of dat slim is geweest, blijkt zeker nu…. – zowel de ombudsman als hét platform van de sociale partners, de STAR erbij hebben betrokken, roept Donner dit?!

Zo is het misschien niet bedoeld, maar zo komt het wel over. Dus werkgevers zullen het akkoord gaan negeren. Want die dachten al, nou, da’s nog niet zoveel compensatie, en dan ook dit nog. Is dat zijn bedoeling?

En dan roept de ombudsman zelf ook nog eens dat hij vindt dat pensioen op basis van beleggingen niet meer zou moeten mogen. Nee, en het ABP en anderen beleggen niet met mijn pensioengeld. Kijk eens op www.fdselections.nl naar de dekkingsgraadmonitor zou ik zeggen.

En dan als klap op de vuurpijl worden ook nog eens service-abonnementen (zoals van Multisafe e.a.) door De Jager en DNB afgeschoten, terwijl juist dát oplossingen zijn van goedwillende partijen om de branche te innoveren. Hetgeen hard nodig is weet iedereen, toch?

Op basis hiervan moet ik echt concluderen dat Donner, De Jager, de ombudsman en anderen ergens de weg kwijt zijn geraakt. En stopt de ombudsman en loopt Wellink’s termijn ook niet binnenkort af……..? Laat dit een teken zijn voor hun opvolgers, roep geen rare dingen of we gaan jullie echt negeren!

Informatie

 • Pensioen Algemeen
 • Donderdag 26 maart 2015

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie