Artikel Geld en Werk: De ?toverdoos? die pensioen heet

Omdat u gelukkig veel reageert op mijn columns – blijft u daar mee doorgaan, dat voedt mij -, krijg ik wel eens de indruk dat veel mensen pensioen als een soort grote toverdoos zien. Er gaat geld in – waar dat vandaag komt is de vraag – en er komt vanzelf een (goed) pensioen uit. Nou durf ik natuurlijk niet direct de vergelijking met mijn kinderen te trekken, maar toch. Als ik namelijk zeg geen geld te hebben voor een Wii (PSP of wat dan ook), is hun reactie: dan ga je toch geld halen bij de muur….

Hoe zit het nu wel.
Pensioen is uitgesteld loon. Dus, als u geen pensioen zou hebben gehad, was uw salaris hoger. Hoeveel hoger? Dat kunt u opvragen bij uw werkgever en eens kijken hoeveel hij bijdraagt aan uw pensioen. Dan ziet u meteen wat u zelf bijdraagt aan uw (eigen) pensioen. Dat zal overigens ongeveer gezamenlijk rond de 20% van uw bruto inkomen zijn.

Vervolgens wordt het geld beheerd door een uitvoerder, een pensioenfonds of verzekeraar. Deze uitvoerder moet het geld beleggen, moet risico’s (voor uw nabestaandenpensioen ingeval van overlijden, en/of voor uw arbeidsongeschiktheidspensioen) afdekken en heeft natuurlijk kosten om dit allemaal goed te regelen.
Dit kosten mogen er zijn, maar mogen niet te hoog zijn. Dit is een taak van uw werkgever (bij een verzekerde regeling).
Zoals bij alles: ik heb liever wat meer kosten voor een goed (pensioen)product dan weinig kosten voor een rommeltje. Kosten moeten in ieder geval duidelijk en inzichtelijk zijn. Kwestie van vragen, lijkt mij (het is toch uw geld?).

Vervolgens de risico’s die moeten worden afgedekt. Ook deze vergen een juiste vergoeding (premie). Hoeveel? Ook weer een kwestie van vragen. Toen ooit de jongeren vakbond (AVV) aan een pensioenuitvoerder vroeg: hoeveel gaat er nu eigenlijk van onze premie naar de VUT-uitkeringen van de ouderen, en dus niet in ons pensioen? Toen was het antwoord: ….niet zo veel….. Dat viel uiteraard niet in goede aarde! Ook het tweede antwoord: dat is erg moeilijk om te berekenen, kon geen applaus krijgen. Het gaat immers ook niet om de laatste euro, maar om de grote lijn. En zo moeilijk kan het toch ook weer niet zijn.

Wat er dan overblijft is het restant, dat voor uw ouderdomspensioen wordt aangewend. Wat dat uiteindelijk oplevert vindt u exact vermeld op uw UPO. Het Uniform Pensioenoverzicht dat u vorig jaar hebt gehad (dat is immers een wettelijke verplichting).

Uw pensioenuitvoerder belegt het geld dat voor uw ouderdomspensioen wordt aangewend. Er wordt immers rekening mee gehouden dat elke euro die u inlegt op uw 25-ste, uw 30-ste etc., rendement oplevert totdat u op uw 65-ste met pensioen gaat.
Dat zorgen dat het geld belegd wordt ook wat kosten met zich meebrengt mag ook logisch zijn. Uw pensioenuitvoerder – natuurlijk wel goed gestuurd door uw wensen, die via uw werknemer- en werkgeververtegenwoordigers worden doorgegeven – maakt een keus tussen risico en rendement. Hoe meer risico, hoe meer (kans op) rendement er gemaakt moet worden. En daar zit ‘m de crux. Of u gaat meer pensioenpremie betalen en bent dan zeker(der) van een (goed) pensioen. Of u betaalt wat minder, en loopt risico dat het (tijdelijk?) ook wat minder kan zijn (met de inflatiecorrectie). Maar ja, dan houdt u nu wel meer over!
Natuurlijk mag u ervan uit gaan dat uw pensioenuitvoerder dit naar eer en geweten doet. Daarvoor moet deze ook verantwoording afleggen. Aan een soort Raad van Commissarissen (zeg maar een aantal wijze mannen/vrouwen) en aan het verantwoordingsorgaan (werknemers).

Pensioen is dus geen toverdoos. Maar gewoon een zak met geld die beheerd wordt. En dat is nog niet zo makkelijk, dan is wel gebleken de afgelopen tijd!

mr Theo Gommer MPLA is partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg, waar hij tevens directeur van het Wetenschappelijk Bureau is. Daarnaast is hij advocaat bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten.

Informatie

 • Pensioen Algemeen
 • Donderdag 26 maart 2015

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie