Artikel Geld en Werk: Eindejaartips

Zoals gebruikelijk ook van mij een aantal eindejaartips, die vooral een structureel effect moeten bewerkstellingen en geen eenmalig – fiscaal – voordeel hoeven op te leveren!
De belangrijkste is drieledig. 1. Verdiept u zich in uw pensioen door eens een avondje te googelen. 2. Maakt u daarna uw Uniform PensioenOverzicht vanaf nu echt open, leest u het en gaat u naar uw werkgever als u dingen leest die u niet begrijpt. Pensioen is uw uitgestelde loon, u hebt er recht op te weten en te begrijpen hoe ‘pensioen werkt’, net zo goed als u recht hebt om te weten/begrijpen hoe uw netto loon tot stand komt (van ‘bruto’ kun je immers niet eten, hoorde ik onlangs!). 3. Ga naar www.mijnpensioenoverzicht.nl en zie al uw pensioenrechten verzameld, inclusief AOW. Zoals u inmiddels weet gaat de AOW al vanaf 2013 omhoog- met een maand per jaar – tot 67 jaar in 2021. En juist deze week werd bekend dat gezien de toenemende levensverwachting – en dat is positief – de AOW/pensioendatum zal stijgen naar boven de 70 jaar na 2050/60. Overigens toen in 1957 de AOW werd geïntroduceerd was het uitgangpunt dat we werkten van 15-65 (dus 50 jaar) en vervolgens
7 jaar AOW ontvingen. Nu beginnen we met 21 jaar te werken, ook ongeveer 50 jaar (tot ruim 70 dus) en leven daarna nog zo’n 20 jaar. De verhoging van de pensioenleeftijd – zeker nu dat geleidelijk gaat – is dus gewoon reëel.

Vervolgens na 1,2 en 3 en uw kennis omtrent de aanzienlijk hogere pensioenleeftijd kunt u eenvoudig bezien hoeveel pensioen u hebt, gaat opbouwen en vanaf wanneer. Begrijpt u het niet allemaal, zie hierboven onder 2. Als u dat te weinig vindt of u wilt eerder stoppen met werken dan uw officiële pensioenleeftijd – ter bevestiging, die gaat dus vanaf nu voor iedereen anders zijn! – dat bent u zelf verantwoordelijk – en volgens mij ook echt wel capabel – om extra te sparen of niet. Dat is namelijk de nieuwe keus: of u krijgt het pensioen dat u krijgt, of u spaart extra. Of u dan spaart in extra pensioen, bancair lijfrentesparen of gewoon in Box III (dus gewoon ‘op de bank’), in extra aflossing van uw huis, en of u risicovol(ler) spaart of juist niet, is uw keus. Wilt u meer zekerheid, houdt u dan ook rekening dat uw opgebouwde/te bereiken pensioen zomaar 10 tot 20% lager kan uitvallen. Als u dat doet en het gebeurt toch niet, dan valt het eens een keer mee.

Onlangs zei ik in een interview: met pensioen gaan kan niet het doel in het leven zijn?! Juist de huidige crisistijd kan een goed moment zijn om de rest van uw leven vorm te geven! De oplossing voor de economische crisis is om de dingen te doen die u leuk vind en waar u goed in bent, en juist niet te veel sparen maar wat meer te consumeren.
Geniet u dus vanaf nu van uw werkzame leven, wees verstandig qua sparen – niet te weinig, maar zeker ook niet teveel – wees realistisch in wat wel/niet kan en wat reëel is (langer werken moet nu eenmaal) en wees in ieder geval voorzichtig met vuurwerk! Blijf tot slot kritisch op iedereen en alles die zich met úw uitgestelde salaris bezighouden. Als u het er niet mee eens bent, net zolang doorgaan tot het wél naar uw zin is. Ook dat is een, en úw eigen keus! Tot in 2013.

mr Theo Gommer MPLA is partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg, waar hij tevens directeur van het Wetenschappelijk Bureau is. Daarnaast is hij advocaat bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten en voorzitter van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen.

Informatie

 • Pensioen Algemeen
 • Donderdag 26 maart 2015

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie