Artikel Geld en Werk: Niet somberen over pensioen!

Uit onderzoek bleek de afgelopen week dat Nederlanders somber zijn over hun pensioenvooruitzichten. Objectief gezien klopt dat wel. Immers, het is/blijft kantje boord of pensioenfondsen genoeg geld hebben gezien alle pensioenen die ze de komende (tientallen) jaren moeten uitkeren. En de toekomstige opbouw gaat én naar 67 jaar (en verder) én wordt sowieso lager qua fiscale mogelijkheden. Omdat we nog langer blijven leven en er minder rendement wordt gemaakt, zal een euro pensioen zeker niet goedkoper worden.

Toch ben ik optimistisch. Ook dat is rationeel en objectief. Wij zijn de overgang naar de toekomstige pensioenwereld wel aan het maken namelijk. Een beetje te laat op gang gekomen, het gaat ook niet snel (genoeg), maar toch. En, en dat is het belangrijkste, wij hébben meer dan € 1.000 miljard pensioenvermogen. De meeste andere Europese lidstaten hebben dat niet! De discussies die op dit moment worden gevoerd, zijn vooral gericht op het eerlijk verdelen van dit pensioenvermogen, op verbetering voor de toekomstige opbouw en op de vraag of er nog evenveel pensioen opgebouwd moet (kunnen) worden als vroeger. Toen het nog én eindloon was én dus gericht op 70% van je laatstverdiende salaris, waarbij wel aangetekend dat salarisstijgingen in de laatste 5 à 10 jaar toch al niet meer meetelden. Eindloon wordt echter steeds minder belangrijk, nu salarissen richting pensioendatum meer gelijkmatig blijven en zelfs gaan dalen. En omdat de 70% van toen een kostwinnersnorm was, terwijl we nu tweeverdieners zijn. Natuurlijk, ‘met (pre)pensioen/VUT’ ruim voor je 60-ste gaan zit er niet meer in. Ja, tenzij je zelf spaart. En dus nu arm leeft, om het dan/later goed te hebben.

Natuurlijk willen werkgevers niet meer verzorgen, maar alleen nog maar belonen. En dat in combinatie met steeds meer flexibele arbeid betekent natuurlijk meer eigen verantwoordelijkheid.


Maar in plaats van te somberen, kunnen we beter onze zegeningen tellen. Zorgzaam zijn op wat we hebben, en nieuwe ontwikkelingen niet schuwen. En ook vertrouwen hebben in de toekomst van de economie, want daardoor ontstaat spaarcapaciteit. Pensioen is en blijft ook gewoon sparen. Spaar je meer, dan krijg je meer pensioen en vice versa. Laten we het dus ook niet veel ingewikkelder maken dan dat. Dat we langer moeten werken is ook een feit. Maar ook een keus. Vanaf 25 jaar beginnen met werken/pensioenopbouw en vanaf 60 pensioneren en nog 20-25 jaar leven?

Nee, dat zit er dus niet meer in. Dat kán wel betaald worden, maar dan moeten we zoals bekend 50% meer pensioenpremie betalen dan nu. Dat willen we niet en diegene die dat wel wil, prima, maar dan zonder fiscale voordelen en dus gewoon voor eigen – netto –rekening. Dát we dus somberen is wel te verklaren, maar volgens mij niet nodig en niet reëel! De schouders er dus onder en aanpakken/werken en ook geld uitgeven. Zelfs dan duurt de ‘crisis’ nog wel even. Hoe eerder we dus beginnen, hoe eerder het weer de goede kant opgaat. Toch?!

mr Theo Gommer MPLA is partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg, waar hij tevens directeur van het Wetenschappelijk Bureau is. Daarnaast is hij advocaat bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten en voorzitter van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas