Artikel Geld en Werk: Zekerheid is uit, eigen regie is in!

Wel, mijn vorige column ‘Met niemand medelijden’ viel niet bij iedereen in goede aarde getuige de ingezonden brieven en overige reacties! De ‘werk’-kop van die column was de echte kop van deze column: Zekerheid is uit, eigen regie is in! Omdat de meeste reacties juist de kern van pensioen raken, wil ik toch ingaan op de reacties. Op voorhand wil ik al wel aangeven dat ik nog altijd 100% achter zowel de inhoud , de woordkeus en adressering van alle ‘pensioendoelgroepen’ sta. Want, leest u het nog maar eens na, ik heb toch echt iedereen aangesproken (ook vooral mijn eigen generatie). Allereerst wil ik vervolgens het rapport van de Cie Goudswaard uit 2010 aanhalen. Deze Cie concludeerde dat als we het huidige pensioensysteem in stand willen houden – dus na 40 jaar werken met pensioen, vanaf 65, met zo’n 70% van, in ieder geval, het gemiddelde salaris, met inflatiecorrectie – we 50% meer pensioenpremie moeten betalen! Als we dat niet doen/willen – en dat blijkt uit het PensioenAkkoord, daar  is immers premiemaximering op het huidige niveau afgesproken – dat krijgen we minder (zeker) pensioen, dat later ingaat. Ook de rapportage van het CBS van afgelopen jaar haal ik aan. Een 65-jarige leeft gemiddeld – en pensioen, zeker vanuit solidariteit gaat nu eenmaal uit van het gemiddelde – nog ruim 18 jaar. En op termijn zal dat echt nog oplopen naar 25 jaar en meer. Het CBS heeft ook onderzocht dat we van die 18 jaar nog 14 jaar in goede gezondheid leven. Gaat u mij dan niet vertellen dat het ‘normaal’ is dat een militair anno 2010 nog op 55 jaar met pensioen kan gaan! In 1957, toen de AOW werd geïntroduceerd, was juist 50 jaar werken het uitgangspunt.

De AOW, die krijgt echt iedereen, ook al vanaf een wat hogere leeftijd, is het ultieme solidariteitspensioen. De werkenden betalen voor de gepensioneerden.

Het aanvullend pensioen van de werkgever is feitelijk gewoon sparen.

Nergens in de wet staat dat iemand dus na 40/42 jaar met pensioen mag, dus ook niet als u op 16-jarige leeftijd bent begonnen. Dat het u altijd is voorgehouden is wat anders,  maar misschien ben u er ook wat ‘te’ makkelijk in gaan geloven.

Dus, of we betalen meer premie c.q. sparen zelf meer, of we werken langer en harder door, en zelfs dan nog zullen de goudgerande – vroeger beloofde - pensioenen niet gehaald gaan worden. Wáár werken is inderdaad op dit moment een ander – lastig - issue. Helaas, in dat kader ben ik ‘maar’ pensioendeskundige en heb daarvoor ook niet dé oplossing. Wel heb ik vroeger van mijn ouders geleerd dat als het – economisch – tegenzit, je juist gewoon harder moet werken in plaats van minder. Harder werken is ook bijleren en/of omscholing. Om daarbij hand in eigen boezem te steken. Ook ik ben in pensioenland teruggekomen, nadat ik als niet-ervaren algemeen jurist geen baan kon vinden. Via een zelf betaalde – met geleend geld – opleiding. En ook ik ben nog op m’n 35e alsnog advocaat geworden en moest ook gewoon weer alle examens doen en was de  eerste drie jaar formeel stagiair-advocaat. En ook heb ik onlangs het examen Wft Pensioenverzekeringen gedaan, omdat de wetgever dit oplegt. Zo kan iedereen ‘iets’ doen om kansrijker te worden op de arbeidsmarkt. Dat is dus echt géén kwestie van kunnen, maar van willen. Waarom lees ik nooit dat werknemers aanbieden meer  uren te gaan werken? Tegen hetzelfde salaris dan? Tot slot, dat mij zelfs werd verweten  (te?) ‘vriendelijk’ lachend op de bij mijn columns geplaatste foto te staan, ontlokte mij dan wel weer een glimlach. De overige ‘persoonlijke’ verwijten accepteer ik, ik was tenslotte zo ‘scherp aan de pen’. Blijft u overigens vooral doorgaan met reageren! Maar realiseert u zich wel dat ik ‘maar’ de boodschapper was/ben en u toch echt zelf verantwoordelijkheid moet nemen voor uw eigen pensioen. En juist binnen solidariteit is het nodig dat iedereen zijn/haar deel neemt en juist níet afschuift op anderen! 

mr Theo Gommer MPLA is partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg, waar hij tevens directeur van het Wetenschappelijk Bureau is. Daarnaast is hij advocaat bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten en voorzitter van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas