Artikel Geld & Werk: Nabestaandenpensioen

De ontwikkelingen op het gebied van het nabestaandenpensioen hebben de afgelopen jaren niet stilgestaan. Goed om daar nog een keer uitdrukkelijk aandacht aan te geven, zo blijkt ook uit de vele vragen daarover. Dat geldt zowel in de periode tot de pensioendatum, maar ook de uitkeringsfase, dus vanaf de pensioendatum.

Sinds begin van deze eeuw kennen vele pensioenregelingen alleen nog maar een verzekerd nabestaandenpensioen zolang u als werknemer in dienst bent. Dat betekent vaak dat er nadat u uit dienst bent gegaan, geen nabestaandenpensioen meer is. Dat geldt in ieder geval voor ZZP-ers. Voor diegenen die voor 2001 ook al pensioen hebben opgebouwd zal er vaak tot die datum wel een nabestaandenpensioen zijn opgebouwd, maar ook voor hen vanaf 2001 niet meer.

Als u op uw Uniform PensioenOverzicht kijkt, ziet u ook een verschil tussen de hoogte van het nabestaandenpensioen als u komt te overlijden terwijl u nog in dienst bent, als u niet meer in dienst bent en vanaf uw pensioendatum.

Ook als er sprake is van een waardeoverdracht nadat u bij een andere werkgever bent gaan werken, kunnen er verschillen ontstaan. Soms kunt u bij uw nieuwe werkgever extra nabestaandenpensioen inkopen. Wie dat dan betaalt is weer een andere vraag. Over het algemeen zijn de premies voor (extra) nabestaandenpensioen niet heel erg hoog. We worden immers allemaal steeds ouder – hetgeen ook het grote ‘probleem’ in pensioenland veroorzaakt -, het positieve gevolg daarvan is dan natuurlijk wel dat de kans dat u voor de pensioendatum komt te overlijden kleiner wordt. Vandaar dat risicopremies steeds lager worden.

Mocht uw (nieuwe) werkgever niet de mogelijkheid bieden om (extra) nabestaandenpensioen in te kopen, dan kunt u dat natuurlijk ook gewoon zelf regelen via een nabestaandenlijfrente – de premie daarvoor is ook fiscaal aftrekbaar – of gewoon een losse risicoverzekering (die fiscaal in Box III valt). De premie is daarvoor niet aftrekbaar, maar de uitkering is dan ook niet belast. Het is wel verstandig dat de nabestaande de premie dan zelf betaalt, zodat ook zoveel mogelijk erfbelasting wordt voorkomen.

Het ontbreken van een nabestaandenpensioen geldt dus ook na uw pensioendatum. Er is dan vaak alleen een ouderdomspensioen. U kunt wel een deel van uw ouderdomspensioen omzetten in nabestaandenpensioen, maar dat gaat natuurlijk wel ten koste van uw eigen ouderdomspensioen.

Zeker tweeverdieners, die beide zelf een ouderdomspensioen hebben, moeten goed overwegen of en zo ja, hoeveel ze willen uitruilen voor (extra) nabestaandenpensioen.

Zet u de bedragen die uw nabestaanden krijgen nog eens even goed op een rijtje en bekijk of dat passend is voor u. Komt u er niet uit, meldt u zich dan bij uw werkgever, de HR-afdeling en vraag door. Net zo lang u de juiste informatie hebt. Het is tenslotte uw pensioen en het zijn uw nabestaanden!

mr Theo Gommer MPLA is partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg, waar hij tevens directeur van het Wetenschappelijk Bureau is. Daarnaast is hij advocaat bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten en voorzitter van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen.

Informatie

 • Pensioen Algemeen
 • Donderdag 26 maart 2015

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie