Artikel Het Financieeele Dagblad: Oproep voorkoming liquidatie pensioenfondsen ten onrechte

De tweede kamer fracties van het CDA en de PvdA hebben opgeroepen om ‘iets’ te doen aan het feit dat 25% van alle ondernemingspensioenfondsen zichzelf wil opheffen. Een rare oproep, emotioneel en niet juist, vinden wij. Vooral ook omdat ze aangeven dat ze dan naar een verzekeraar moeten.

Wat is er aan de hand in pensioenfondsenland. Vele ontwikkelingen, van internationale kredietcrisis en dus dekkingsgraadproblematiek, tot verscherpt toezicht, Pension Fund Governance én – heel belangrijk – we gaan van een opbouwwereld naar (ook) een pensioenuitkeringswereld. Er moet dus beter worden ‘ondernomen’ om te kunnen overleven. Kosten zullen door kleine(re) pensioenfondsen niet meer gedragen kunnen worden en ook de deskundigheidseisen wegen zwaar. Dan zijn er twee mogelijkheden. Of je heft jezelf op en draagt je verplichting over aan een professionele pensioenverzekeraar. Hiermee maak je dan natuurlijk hele goede, scherpe afspraken, ook qua kosten . Of je gaat samenwerken met andere kleine(re) pensioenfondsen.
In ieder geval denken we niet dat het goed is een pensioenfonds aan te houden vanuit een emotioneel oogpunt, in de trant van: dat fonds is ‘lekker’ van ons. Die tijd is voorbij. Een pensioenfonds is een ‘gewoon’ een bedrijf. Werknemers blijven ook echt niet meer 40 jaar bij dezelfde baas als vroeger, dus díe emotionele lading vanuit life-time employment heeft een pensioenfonds echt niet meer. De oplossing, of een verzekeraar of samenwerking, kan beide passend zijn. Met betrekking tot dit laatste is het nu wettelijk nog zo dat een ondernemingspensioenfonds alleen maar de pensioentoezeggingen mag uitvoeren van aan de onderneming verbonden bedrijven (dus de Philips-en, Shells en Unilevers van deze wereld). Een andere oplossing is natuurlijk dat het fonds veel meer gaat outsourcen. Dat heeft Philips gedaan, maar ook Akzo. Dan kun je toch samenwerken zonder dat je je eigen identiteit verliest. Ook Loek Sibbing, voorzitter van de Stichting Opf, heeft hiervoor al meerdere keren een lans gebroken. Kortom, er zijn nu al voldoende goede alternatieven voor een eigen pensioenfonds, hetgeen onverlet laat dat de ‘pensioenwereld’ zich blijft ontwikkelen en we oog moeten (blijven) houden voor nieuwe alternatieven.
De oproep van beide fracties achten wij dan ook vooralsnog een achterhoedegevecht. Overigens moet men in de huidige zeer volatiele omstandigheden een dergelijke besluitvorming niet laten overheersen door de waan van de dag.

drs Dick Snijders is voormalig CEO van het Philips Pensioenfonds en lid van de Raad van Advies van de Akkermans & Partners Groep. mr Theo Gommer MPLA is partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg, waar hij tevens directeur van het Wetenschappelijk Bureau is. Daarnaast is hij advocaat bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten.

Informatie

 • Pensioen Algemeen
 • Donderdag 26 maart 2015

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie