Artikel Het Financieele Dagblad: De nieuwe AOW-plannen van Donner

Donner heeft een notitie over de AOW gepubliceerd. Grappig dat ik vorig jaar óók in juni over de plannen inzake de AOW van de Cie. Bakker schreef. Ik haal er een paar punten uit. Allereerst stelt hij dat als de AOW naar 67 jaar gaat, dit ook moet gelden voor de aanvullende pensioenen. Dit wil hij dan doen door het opbouwpercentage, van nu 2% per arbeidsdienstjaar, te verlagen naar 1,9%, zodat ‘pas’ vanaf 67 jaar de norm van 70% wordt bereikt. Vervolgens stelt hij voor dat (in een overgangsperiode) de AOW ook vanaf 65 jaar al 1 dag per week mag worden opgenomen (en u dus 4 dagen blijft werken) en vanaf 66 jaar dan 2 dagen (en 3 dagen blijft werken). Om dus langzaam met pensioen te gaan. Ook is het gevolg van de koppeling dat er na het Witteveen-excedent (voornamelijk van toepassing op directeuren-grootaandeelhouders) en het VPL-excedent (gevolgen afschaffing VUT en Prepensioen) er dus een AOW-excedent (verhoging AOW-leeftijd naar 67 jaar) komt. Opgebouwde pensioenrechten op 65 jaar zullen immers geëerbiedigd moeten worden. Als ik mijn mening mag geven? Nodeloos ingewikkeld. Het is veel slimmer om de AOW niet langer (qua ingangsdatum) te koppelen aan het werkgeverspensioen. AOW is een overheidsvoorziening en behoort een vaste basisvoorziening te zijn. Als ook met de AOW ‘gespeeld’ kan worden, net als met pensioen (en lijfrente) dan heeft een aparte AOW weinig zin. Daarnaast is de AOW juist, zoals ik al eerder betoogde, niet bedoeld om niet te wíllen werken, maar, vanuit maatschappelijk oogpunt, voor het moment dat iemand niet meer kán en hóeft te werken. Ook omdat de AOW voor iedere ingezetene geldt en pensioen alleen voor werknemers (behoudens wellicht ZZP-ers), is het niet logisch om beide ‘pijlers’ exact op elkaar af te stemmen. Tot slot is de financiering van de AOW, omslagstelsel, zo fundamenteel anders dan van het aanvullende, kapitaalgedekte, pensioen dat een dergelijke verwevenheid niet goed is. Dát de AOW naar 67 jaar gaat, daar sta ik volledig achter, maar hou het toch vooral gewoon eenvoudig, en maak nu eens (wat sneller) die stap naar de nieuwe pensioenwereld!

mr Theo Gommer MPLA is partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg, waar hij tevens directeur van het Wetenschappelijk Bureau is. Daarnaast is hij advocaat bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten en voorzitter van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen.

Informatie

 • Pensioen Algemeen
 • Donderdag 26 maart 2015

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie