Artikel Het Financieele Dagblad: Dekkingsgraden

Hoe ligt uw pensioen op koers?

Er is veel geschreven over dekkingsgraden. Een mooie meetlat voor uw pensioen. Hoe zit dat nu precies en wat gaat er gebeuren.

De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de (pensioen)verplichtingen van een pensioenfonds en de bezittingen. 105% is hierbij het wettelijk vereiste minimum, er is dan een ‘buffer(tje)’ van 5%. Een pensioenfonds dat een ‘normale’ indexatie nastreeft zit ongeveer op 125 a 130%. Shell zat vroeger op ongeveer 160% (!), maar is fors gezakt naar ruim 80%. Dit komt met name omdat het Shell-pensioenfonds ‘fors’ in aandelen zit (en was mede daarom ook zo rijk….). Ook grote fondsen als het ABP en Welzijn & Zorg (het oude PGGM), zitten ruim onder de 100%. Het Rabo-pensioenfonds zit nog prima op koers (hebben ze ’t toch uitzonderlijk goed gedaan!).

Zowel de verplichtingen als de bezittingen moeten sinds de introductie van het (nieuwe) Financiële ToetsingsKader (het zogenaamd nFTK) worden bepaald op basis van actuele en reële uitgangspunten. Dus de actuele rente en de actuele (aandelen)koersen. Als de rente dus zakt, stijgen de verplichtingen. Als de koersen zakken, dalen de bezittingen qua papieren waarde (laten we eerlijk zijn, zolang je ze niet verkoopt is er nog niets verloren?!). En dat is niet goed voor de dekkingsgraad.

Enerzijds is een dekkingsgraad dus een beetje ‘de waan van de dag’, aan de andere kant een hele zuivere en eerlijke meetlat.

De wet zegt dat als een fonds een dekkingsgraad onder de 105% heeft, een herstelplan moet worden ingediend. De Nederlandsche Bank heeft de fondsen uitstel gegeven tot 1 april. Voor deze datum moet dus ieder fonds een herstelplan indienen en aangeven hoe ze denkt de dekkingsgraad te herstellen. Hiervoor zijn globaal 3 mogelijkheden. De indexatie wordt beperkt (is op grote schaal gebeurd). De premie gaat (fors) omhoog (is niet wenselijk) of de pensioenrechten worden afgestempeld (dus gewoon minder, u krijgt geen 10 mille, maar nog maar 8). Dit treft natuurlijk de gepensioneerden (en is, vind ik, niet zo eerlijk).
In principe moet dit binnen 3 jaar, maar de wetgever heeft aangegeven een hersteltermijn van 5 jaar gepast te vinden gezien de bijzonder uitzonderlijke economische situatie. Wel heeft ze aangegeven dat er een tussentijds meetmoment komt, namelijk 1 juli 2010. Als het er dan niet naar uitziet dat binnen 5 jaar (dus voor 2014) de dekkingsgraad is hersteld, dan moet er direct (alsnog) afgestempeld. Dat wordt dus medio volgend jaar spannend! Als een fonds wel goed op koers ligt en dus voor 2014 terug bij 105% is, heeft ze daarna nog 10 jaar om weer op de oorspronkelijke benodigde dekkingsgraad te komen, van bijvoorbeeld 125 of 130%.

Daarnaast is van belang om te weten dat een pensioenfonds niet mag meewerken aan waardeoverdracht zolang de dekkingsgraad onder de 100% zit. Logisch, want dan ‘trekken’ de ex-werknemers het fonds als het ware leeg. Er moet immers altijd 100% worden meegegeven van de opgebouwde rechten. Dat geldt zowel voor het pensioenfonds van de oude werkgever als de nieuwe werkgever. Beiden moeten dus boven water staan!
Weest u wel gerustgesteld, uw recht op waardeoverdracht is niet weg, maar wordt slechts opgeschort tot nader order.

Kortom, de dekkingsgraad is een mooie graadmeter, duidelijk, soms hard, maar altijd eerlijk. Duurt dat niet het langst? Houdt u die van uw pensioenfonds dus goed in de gaten. Zeker in verband met uw uitgestelde recht op waardeoverdracht. Zou het niet mooi zijn als de dekkingsgraad op termijn onderdeel wordt van het Nationaal Pensioenregister, dat per 2011 ‘in de lucht’ moet zijn.

mr Theo Gommer MPLA is partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg, waar hij tevens directeur van het Wetenschappelijk Bureau is. Daarnaast is hij advocaat bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten.

Informatie

 • Pensioen Algemeen
 • Donderdag 26 maart 2015

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie