Artikel Het Financieele Dagblad: Indexatie van uw opgebouwde pensioenrechten?

Indexatie van pensioen ziet niet alleen op ingegane pensioenen, ook als u een nog niet ingegaan pensioen hebt, maar dus wel pensioenrechten hebt opgebouwd, zal dit spelen. Sinds eind jaren 90 van de vorige eeuw bijna alle eindloonregelingen zijn omgezet in middelloonregelingen, is het van groot belang om te weten hoe het gaat met de indexatie van uw opgebouwde rechten. Een voorbeeld.

Stel uw startsalaris was € 35.000 (toen was u 35) en u verdient nu € 75.000 (u bent nu 50), en u gaat ervan uit dat u € 115.000 verdient vlak voor uw 65-ste. Vroeger, in de tijd van de eindloonregelingen, zou u dan een jaarlijks bruto ouderdomspensioen hebben opgebouwd van 30 x 1,75% x € 115.000 = € 60.375 (inclusief AOW). Dezelfde opstelling, maar dan bij een middelloonregeling betekent een jaarlijks pensioen van € 39.375. Hier ben ik er dan al vanuit gegaan dat het opbouwpercentage bij middelloon niet 1,75% maar 2% is. Zelfs dan nog 35% minder. Dit verschil kan (deels) opgelost worden door de opgebouwde pensioenrechten jaarlijks te verhogen (indexeren). Bij een goede middelloonregeling wordt het opgebouwde pensioen namelijk meestal wél geïndexeerd. In dit voorbeeld zou uw pensioen dus jaarlijks met gemiddeld 4% moeten stijgen om uw salarisstijging ‘bij’ te kunnen houden. En wat is nu 4% salarisstijging… Een middelloonregeling die alleen maar de inflatie corrigeert, zal normaliter dus achterblijven bij het streven naar een 70% pensioen van uw laatste verdiende inkomen. Nou hoeft een 70% pensioen zeker niet (altijd) de doelstelling zijn, met name niet naarmate uw inkomen hoger wordt, maar het is wel goed om de jaarlijkse trend bij te houden.
Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat ongeveer 1/3 van alle pensioenregelingen überhaupt geen indexatietoezegging kent. Niet in de opbouwfase, maar ook niet in de uitkeringsfase. Tja, dat is dan een mager pensioen. Toch goed om even te checken hoe dat bij uw regeling is! Een toezegging om te indexeren wil overigens niet zeggen dat uw pensioen ook ieder jaar geïndexeerd wordt, dat blijkt wel tijdens de huidige crisis. Er moet namelijk wel geld voor zijn. Ook is het niet zo erg als er een jaar niet geïndexeerd kan worden. Dat kan later altijd weer worden ingehaald namelijk Maar, dan moet er wel geld zijn, eigenlijk 2x zoveel. En om de indexatie van dát jaar te betalen én om de gemiste indexatie in te halen. Voordat we in pensioenland weer dekkingsgraden hebben die zo hoog zijn, zal het nog wel even duren. Overigens maakt het niet zoveel verschil of u bij een pensioenfonds zit of bij een verzekeringsmaatschappij. Ook verzekeraars kennen geïndexeerde collectieve pensioenregelingen die worden betaald uit overrendement. Die werken eigenlijk net zo als een pensioenfonds. Is er voldoende extra rendement, dan worden de pensioenen verhoogd. Is er te weinig rendement, dan moet eerst het tekort worden ingelopen voordat er weer verhogingen plaatsvinden. Bij individuele pensioenpolissen wordt alleen geïndexeerd als daar premie voor wordt betaald. Dan is het ook altijd een vast percentage dat van te voren wordt afgesproken. Overigens mag dit van de belastingwetgever nooit meer zijn dan een jaarlijkse verhoging van 3%. Dus de meeste individuele regelingen zijn niet geïndexeerd. Dat geldt ook voor regelingen waarbij geld belegd wordt of een kapitaal wordt verzekerd. Er is dan geen pensioen dat geïndexeerd kan worden, u moet op de pensioendatum maar kijken wat u krijgt voor het beschikbare kapitaal.
Nu we het toch over ‘geld’ hebben. Het is natuurlijk ook wel zo dat als u geen geïndexeerd pensioen hebt, u en uw werkgever daar ook niet voor betalen. Alles heeft immers z’n prijs, vooral ook een geïndexeerd pensioen. Let uw daarom al met al goed op uw indexatielabel het komend jaar. Daarin wordt precies aangegeven hoe uw toezegging luidt én hoe groot de kans is dat dit ook daadwerkelijk betaald kan worden. Dit label is overigens niet per 1 januari verplicht maar – zoals het zich laat aanzien – pas per 1 april as. Overigens vind ik dat een beetje raar gezien het belang van indexatie voor heel veel pensioenregelingen, maar goed. Een al dan niet geïndexeerd pensioen tijdens de opbouwfase scheelt aanzienlijk in het totale resultaat. Laat u dus niet verrassen.

mr Theo Gommer MPLA is partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg, waar hij tevens directeur van het Wetenschappelijk Bureau is. Daarnaast is hij advocaat bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten.

Informatie

 • Pensioen Algemeen
 • Donderdag 26 maart 2015

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie