Artikel Loonzaken april 2010: Risico?s bij mededelingen over pensioenopbouw aan werknemers

Risico’s bij mededelingen over pensioenopbouw aan werknemers, maar teleurstelling is nog steeds niet verheven tot rechtsgrond voor schadevergoeding…

Het Gerechtshof in Leeuwarden heeft zich eerder dit jaar gebogen over de vraag wanneer een werkgever aansprakelijk kan worden gehouden voor pensioenschade die de werknemer stelt te hebben opgelopen bij het einde van het dienstverband.

In de rechtspraak is het inmiddels tot vaste lijn ontwikkeld, dat als een werkgever en een werknemer een overeenkomst sluiten en de werknemer daarbij afgaat op mededelingen van de werkgever, die de werkgever als deskundige(re) kon doen, de werkgever dan ook aansprakelijk is voor de gevolgen van dergelijke mededelingen als de werknemer daardoor schade lijdt. Het kan immers zijn dat de werknemer juist bepaalde keuzes maakt op basis van de mededelingen door de werkgever.

In de kwestie die op 12 januari 2010 speelde bij het hof in Leeuwarden was de werknemer bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst ook afgegaan op de mededelingen van de werkgever omtrent zijn voortgezette pensioenopbouw tijdens de VUT periode.

Wat was er aan de hand? De werknemer, geboren in 1946, was sedert 1972 in dienst. In 2001 wordt hij arbeidsongeschikt. Na een jaar ziekte besluit de werkgever om eens met deze inmiddels ruim 55 jarige werknemer in overleg te komen tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Het smeermiddel om tot een akkoord te komen bleek de mogelijkheid voor deze werknemer om vervroegd zijn VUT in te laten gaan, gecombineerd met een aanvulling door de werkgever in de vorm van een bedrag ineens.

Tijdens de VUT-periode vindt voortgezette pensioenopbouw plaats voor deze werknemer. De werkgever had ook dat aangegeven als een van de voordelen om vervroegd gebruik te gaan maken van de VUT: de pensioenopbouw zou toch doorlopen. Het voordeel voor de werkgever was bovendien, dat afvloeiing via de VUT hem de nodige kosten van reïntegratie, loon, gerechtelijke ontslagprocedures etc bespaarde.

Wat de werkgever echter over het hoofd had gezien, was dat de voortgezette pensioenopbouw slechts plaats zou vinden naar rato van de VUT-uitkering. Doordat die uitkering maar liefst 6 jaar was vervroegd bedroeg die niet meer dan 30% van het laatstgenoten loon in plaats van normaliter 75%. De werknemer ontving voor de VUT-periode echter de genoemde inkomens aanvulling van zijn werkgever.

Op de pensioendatum kwam de werknemer echter bedrogen uit. Hij stelde dat hij was afgegaan op de mededelingen van de werkgever over de voortgezette pensioenopbouw sec en vorderde alsnog een aanvulling van zijn pensioenuitkering.

De rechter wees zijn vorderingen echter af. Waarom ? Omdat de werknemer, als hij wel juist was voorgelicht door de werkgever, nog steeds geen hogere voortgezette pensioenopbouw had gerealiseerd. Hij had dus geen schade geleden. Hij was alleen teleurgesteld in de hoogte van de opbouw voortvloeiend uit de voor hem geldende pensioenregeling. Maar teleurstelling vormt nog steeds geen rechtsgrond voor schadevergoeding.

Deze werkgever komt dus eigenlijk goed weg. Maar let op, dat is niet in alle gevallen zo. Zeker niet als de werknemer het over een andere boeg gooit en gaat stellen dat hij nooit met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst zou hebben ingestemd indien hij juist zou zijn voorgelicht. Op dat punt hebben in de jurisprudentie al verschillende werkgevers hun billen gebrand en dus op de blaren moeten zitten. Laat dergelijke voorlichting over regelingen die niet uw dagelijks werk zijn daarom over aan de deskundigen, zij zijn er voor en doen het graag en goed voor u !

Mw. mr. Henny van den Hurk, Gommer & Partners Pensioen Advocaten.

Informatie

 • Pensioen Algemeen
 • Donderdag 26 maart 2015

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie