Artikel Novak Accountantsmagazine: DGA-pensioen in eigen beheer ?nieuwe stijl?, vervolg

Inleiding

In vervolg op de brief van ex-staatssecretaris Weekers heeft de nieuwe staatssecretaris Wiebes op 2 juni zijn visie gegeven over de toekomst van pensioen in eigen beheer voor de DGA. In een brief van maar liefst 17 kantjes haalt hij alles uit de kast om maar tot een winstafhankelijke pensioenreserve te kunnen komen.

 

Uitgangspunten

Wiebes herhaalt allereerst het uitgangspunt dat de huidige systematiek te ingewikkeld is geworden, zowel voor de DGA, de belastingdienst als de (pensioen)adviseurs. Dat laatste durf ik te betwijfelen, maar goed. Ook herhaalt hij de wens dat de DGA de ingelegde pensioengelden moet kunnen blijven gebruiken voor de financiering van de eigen onderneming. Hiermee zet hij zich zelf behoorlijk klem. Verder wil hij nog tijd hebben, met name voor het overgangsregime.

 

Omvang probleem

Het gaat in 2009 al om € 31 miljard aan fiscale voorzieningen. Dat zal dan in 2014 ongeveer zo’n ruim € 50 miljard zijn, met een commerciële waarde van zo’n € 100 miljard. Geen klein bier dus! Circa de helft van de 140.000 BV’s met pensioenverplichtingen zit in onderdekking. Dat klopt wel, kan ik vanuit onze adviespraktijk bevestigen. Daarnaast hebben veel DGA’s hun pensioengelden – in de BV of via een lening vanuit privé – in onroerend goed geïnvesteerd. Los van de waarde daarvan op dit moment, is de liquiditeit natuurlijk erg laag. En dat terwijl ook DGA’s op steeds grotere schaal pensioen moeten gaan uitkeren en dus liquide middelen nodig hebben. In ieder geval om de loonbelasting te kunnen betalen. De pensioenuitkering sec kan mooi verrekend worden met de rekening-courant.

 

Premieovereenkomst

Omdat fiscaal commercieel niet kan volgen – dat kost immers € 10 miljard aan extra pensioenverplichtingen - zou de premieovereenkomst, zeker voor de toekomstige opbouw nog een optie zijn. Maar deze omarmt Wiebes niet. Hoe namelijk de oprenting te bepalen, nu de gelden de facto als ‘aandelenkapitaal’ beschouwd moeten worden? En als er gekozen wordt voor een vast percentage ontstaat er toch weer de kans op discrepantie tussen de fiscale voorziening en de aanwezige gelden. De opmerking dat de Hoge Raad zich nog niet heeft uitgelaten over ‘beschikbare premieregelingen in eigen beheer’ is lachwekkend. Dat hoeft toch ook niet? Op grond van de wet kan het namelijk gewoon. Ergo, het wórdt al gedaan.

 


Dus toch de oudedagsreserve

Een winstafhankelijke oudedagsreserve gaat het dus waarschijnlijk worden. Dit heeft niets meer te maken met een pensioenvoorziening. Let dus goed op het nabestaandenpensioen alsdan. Ook valt de oudedagsreserve niet onder de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding. Maar, terecht gesteld, een DGA kan natuurlijk altijd nog zijn pensioen gewoon gaan verzekeren. Net als een gewone werknemer! Dat de oudedagsreserve voor IB-ondernemers al decennia niet werkt en er vele rapporten liggen om deze juist af te schaffen, mag de pret niet deren. Cash rules en de overheid heeft de opbrengsten uit de dividenduitkeringen in 2014 al ingeboekt immers.

 

Conclusie en overgangsregime

Wiebes zit dus met een joekel van een probleem. Dit jaar moet er fors dividend worden uitgekeerd, tegen 22% heffing, om de begroting dekkend te krijgen. Pensioen in eigen beheer is hierbij voor de meeste DGA’s een blok aan het been. Hoewel het probleem zit in de opgebouwde rechten en niet in de toekomstige opbouw, zal eigen beheer toch moeten sneuvelen. Ik voorspel dat op Prinsjesdag wordt aangekondigd dat eigen beheer per 2016 vervalt en dat met het oog op alle ‘relevante aspecten’, dit jaar dividend uitgekeerd mag worden op basis van de fiscale waarde. Vervolgens zal – mits de (ex)partner er mee in stemt – per 2016 eenmalig ‘afgestempeld’ mogen worden naar de fiscale waarde, die dan omgezet kan worden in een oudedagsreserve. Dit verdient allemaal niet de pensioenjuridische schoonheidsprijs, maar is wel effectief!

 

Mr. Theo Gommer MPLA is partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice, tevens is hij directeur van het Wetenschappelijk Bureau van de Akkermans & Partners Groep. Verder is hij partner bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten en voorzitter van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen (NOPD).Hij schrijft de rubriek pensioenen samen met mr. Peter ter Beest MPLA.

 

Akkermans & Partners is dé exclusieve pensioenpartner van Novak!

 

 

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas