Artikel NOVAK Accountantsmagazine: Wat brengt de Nationale Pensioendialoog voor DGA’s

Iedereen heeft inmiddels z’n zegje gedaan in de Nationale Pensioendialoog.

De voorlopige conclusies kunnen zijn dat we naar een meer individueel georiënteerd systeem gaan, met meer keuze mogelijkheden. Waarbij de Pensioenfederatie onlangs in dit kader nog een verrassende duit in het zakje deed. Zij pleit voor een deel lumpsum op de pensioendatum. Dus in plaats van levenslang pensioen, bijvoorbeeld 25% ineens. Wel verrassend voor een tot nu toe zeer traditionele en behoudende Pensioenfederatie. Waarom dan niet tijdens de opbouwfase ook een deel mag worden opgenomen, bijvoorbeeld voor om-/bijscholing, sabbatical en/of het starten van een nieuw bedrijf is mij dan een raadsel.

Het vervolg op de Nationale Pensioendialoog ligt nu in de handen van Staatssecretaris Klijnsma. Zij moet beslissen of – met name van belang voor de (bedrijfstak) pensioenfondsen - de doorsneepremie wordt afgeschaft, we naar een algemene pensioenplicht - iedere werknemer in loondienst moet verplicht pensioen opbouwen, maar ook ZZP-ers en wellicht de DGA gaan en dus de verplichtstelling kunnen afschaffen. Dus wel een pensioenplicht maar meer vrijheden in de keuze voor een pensioenuitvoerder.

Ook zaken als waardeoverdracht, pensioen & echtscheiding, en verdere integratie van de 2e en 3e pijler moeten daarbij meegenomen worden. Al met al een hele operatie.

En, heel belangrijk, hoe we van het huidige systeem naar het nieuwe gaan. Dat kost immers zo’n € 100 miljard heeft het CPB berekend.

Net zoals de heren en Weekers en Wiebes zet zij zichzelf wel klem door aan te geven dat oplossingen binnen het huidige (Witteveen-)kader moeten passen. Voor een rigoureuze verbouwing van ons pensioenstelsel moet mijns inziens juist niet de oplossingen binnen de huidige mogelijkheden worden gezocht, maar eerder daarbuiten. Weekers en Wiebes begonnen hun ‘DGA-plannen’ met de opmerking dat er wel een voorziening in eigen beheer moet blijven immers.

Waarom moet pensioen bijvoorbeeld levenslang zijn en een bancaire lijfrente niet? En, op m’n 53e pensioengeld gebruiken voor omscholing om het langer vol te houden lijkt mij toch alleszins reëel.

Verder is van groot belang de mogelijkheid om ‘door te beleggen’ na de pensioendatum De facto gebeurt en kan dat bij pensioenfondsen – zij beargumenteren dit met het voordeel van intergenerationele solidariteit, hetgeen echter maar 1% voordeel oplevert volgens datzelfde CPB – en door de DGA in eigen beheer. Immers ook de DGA kan na de pensioendatum gewoon blijven beleggen met zijn pensioengeld. Als die angel er dus uit is, is de stap naar beschikbare premieregelingen makkelijk(er) gemaakt. En dat biedt ook kansen voor de DGA.

De Nationale Pensioendialoog brengt sec dus niet veel nieuws voor de DGA. Daarvoor moeten we op de berichtgeving van Wiebes inzake pensioen in eigen beheer wachten. Dit komt ‘voor het mei-reces’. Ondanks de ‘dreiging’ van afschaffing kan het toch nog alle kanten op. Ook zij hebben zich zoals aangeven ‘klem’ gezet en aangegeven dat er een voorziening moet blijven om pensioengeld in het eigen bedrijf aan te wenden. Dat zou dus impliceren dat de DGA verder mag gaan met eigen beheer op basis van een beschikbare premieregeling. Het CDA heeft dit al eerder in overweging gegeven. Daarmee wordt het minder complex en kan het geld met de jaarlijkse marktrente gewoon gepassiveerd worden. Het risico dat het pensioengeld er op de pensioendatum toch niet is, is nu eenmaal het risico van eigen beheer. Met een overgangsregime in het verschiet wordt en blijft het in ieder geval complex is mijn verwachting. En zullen DGA’s behoefte hebben aan deskundig individueel pensioen-/inkomensadvies. Eigenlijk net als iedere Nederlander, werknemer of ZPP-er.

Mr. Theo Gommer MPLA is partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice, tevens is hij directeur van het Wetenschappelijk Bureau van de Akkermans & Partners Groep. Verder is hij partner bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten en voorzitter van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen (NOPD).Hij schrijft de rubriek pensioenen samen met mr. Peter ter Beest MPLA.

 

Akkermans & Partners is dé exclusieve pensioenpartner van Novak!

 

Informatie

 • Pensioen Algemeen
 • Maandag 13 april 2015

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie