Artikel Novak Accountantsmagazine: Werkgevers en het pensioen van hun werknemers

Inleiding

Niet alleen DGA’s moeten hun pensioen per 2014 aanpassen en goed nadenken wat ze wel en niet willen, ook werkgevers moeten dat als het gaat om het pensioen van hun werknemers. Het werknemerspensioen wordt immers steeds duurder, de pensioenleeftijd gaat omhoog en de wensen van werknemers zijn steeds diverser en vooral ook individueler. Bepalend is echter vooral dat werknemers niet meer hun hele arbeidzame leven lang bij dezelfde werkgever blijven. Mede daardoor kantelt pensioen de laatste jaren snel van een

‘verzorgings-‘ naar een ‘beloningspensioen’. Daar is niets mis mee; uiteindelijk is bepalend wat de financiële input is en wat de eigen keuzemogelijkheden zijn. Alleen als een werkgever dus goed nadenkt over de mogelijkheden en wensen zal de investering in het pensioen van zijn werknemers de maximale opbrengst genereren en zal pensioen van ‘last’ een ‘lust’ worden. Wat zijn nog meer aandachtspunten?

 

Kosten

Natuurlijk moet een ‘moderne’ werkgever in de huidige tijd extra op kosten letten. Nu ‘we’ steeds ouder worden én rendementsgaranties steeds duurder worden, kan een werkgever eigenlijk alleen maar kiezen voor een ‘beloningspensioen’, een premieovereenkomst dus, en niet meer voor een verzorgingspensioen. Niet alleen weet een werkgever ook dat een werknemer gemiddeld maar 7 à 10 jaar blijft, daarnaast wil hij – althans dat is mijn ervaring – niet geconfronteerd worden met extra kosten als gevolg van waardeoverdracht. Niet bij komende en zeker niet bij vertrekkende werknemers. Ook zal een werkgever kritisch moeten kijken naar de ‘aanvullende’ kosten. Zowel die van de uitvoerder (administratiekosten, maar ook gewoon de ‘prijs’ voor arbeidsongeschiktheidsdekking, beleggingskosten, etc.) als die van zijn adviseur (provisie en/of fee). Idealiter moet een werkgever pensioen natuurlijk niet als kosten maar als investering zien. Investering – beloning – in het inkomen van later van zijn werknemers.

 

Keuzes

Meer dan vroeger zal een werkgever keuzes moeten – en ook kunnen – maken. Niet alleen qua pensioensysteem, maar ook qua bijdrage en de soorten pensioen – waarom een partnerpensioen als er steeds meer tweeverdieners zijn, is dat geen eigen verantwoordelijkheid? Ook zijn er met de komst van de PremiePensioenInstelling (PPI) nieuwe moderne aanbieders die pensioen aanbieden op meer bancair-achtige wijze. Vervolgens zal een werkgever keuzes moeten maken wat hij zelf doet – uiteraard in overleg met zijn HRM-mensen, en wat hij door zijn pensioenadviseur laat doen. Een werkgever let hierbij veel strakker op de administratieve verwerking. Het is immers niet meer van deze tijd dat alles wat met pensioen te maken heeft zo vaak fout gaat en zo lang moet duren. Echter, zolang werkgevers dit blijven accepteren, zal dat niet snel voorbij gaan. Hierbij ligt natuurlijk ook een schone taak voor zijn accountant weggelegd!

 

Communicatie

Wat een werkgever ook doet, hij zal zijn keuzes goed moeten communiceren en zodoende begrip moeten krijgen bij zijn werknemers, als een aanzienlijk hoger eigen verantwoordelijkheidsgevoel bewerkstellingen. Als er keuzes gemaakt kunnen worden, die effect voor de werknemers met zich meebrengen dan zal dat makkelijker zijn dan als er – binnen bijvoorbeeld een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds – geen of weinig eigen keuzes zijn.

Afgezien daarvan is het altijd de plicht van de werkgever om werknemers te laten begrijpen hoe hun pensioen is geregeld en vooral wat ze wanneer krijgen en hoe zeker dat is. Dat is nu eenmaal een wettelijke zorgplicht voor de werkgever.

 

Conclusie

Ook werkgevers zullen hun kijk op pensioen moeten aanpassen en keuzes moeten maken. Dat ze dat vooral ook in samenspraak met de werknemers(vertegenwoordiging) / Ondernemingsraad moeten doen, mag logisch worden verondersteld. Doet de werkgever dat niet dan blijft pensioen een (financieel) blok aan het been. Dat hoeft in de huidige tijd volgens mij niet meer. Het is bovendien zonde van alle tijd, energie en investering die met pensioen gemoeid gaan. Wilt u lezen hoe moderne werkgevers naar pensioen – moeten –kijken? Leest u dan mijn whitepaper: Werkgevers & Pensioen nieuwe stijl voor de toekomstige arbeidsmarkt. U kunt deze whitepaper downloaden via www.akkermans.nl/whitepaper.

 

Mr. Theo Gommer MPLA is partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice, tevens is hij directeur van het Wetenschappelijk Bureau van de Akkermans & Partners Groep. Verder is hij partner bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten en voorzitter van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen (NOPD).

Hij schrijft de rubriek pensioenen samen met mr. Peter ter Beest MPLA.

 

Akkermans & Partners is dé exclusieve pensioenpartner van Novak!

 

 

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas