Artikel Overgeld.nl: Afstempelen van pensioen. Hoe zit het nu echt!

Er gaan inmiddels heel wat ‘indianenverhalen’ de ronde over afstempelen van pensioen. Nu bekend is dat de dekkingsgraden eind 2011 bij circa de helft van alle pensioenfondsen (inclusief, of beter misschien juist ook, de grote) lager waren dan volgens het door die fondsen zelf opgestelde herstelplan kon alleen een ‘wonder’ (lees ingreep van DNB of Minister Kamp) het op grote schalen verlagen van de (ook ingegane) pensioenen met een procent of 5 à 10 voorkomen. DNB heeft de pijn een beetje verzacht, de gemiddelde kortingen zullen maximaal 7% zijn, maar treft dan nog altijd zo’n 40% van alle werknemers.

Goed dus om een aantal feiten op een rij te zetten:

 • gemiddeld genomen zijn de rendementen van pensioenfondsen redelijk tot goed;
 • eveneens zijn de kosten van pensioenfondsen redelijk, hoewel kosten altijd lager kunnen en moeten;
 • de marktrente waarmee gerekend moet worden is weliswaar heel laag, maar de marktrente is vanaf 1980 gestaag gezakt van boven de 10 naar onder/rond de 3%. Er is dus geen enkele reden om aan te nemen dat deze op korte termijn (fors) gaat stijgen, fondsen hebben daar te weinig rekening mee gehouden en zijn te lang doorgegaan met het ‘rekenen’ met een hogere rekenrente;
 • de levensverwachting is en blijft toenemen, fondsen hebben daar te weinig rekening mee gehouden;
 • conform het pensioenakkoord is de afspraak dat werkgevers niet meer premie gaan betalen om pensioentekorten te financieren;
 • pas vanaf 2007 wordt er een echte kostendekkende premie berekend en betaald, tot die tijd werd ‘vrij luchtigjes’ gedaan over de noodzakelijke hoogte van de premie, en stortten werkgevers veelal zonder problemen bij.

Op basis van deze feiten is dan de vraag of nu het zekere voor het onzekere genomen moet worden en de pensioenen dus afgestempeld moeten worden. Of dat we ‘het nog een tijdje’ aankijken, in de hoop op betere tijden.

Er pleit maar één ding voor niet afstempelen. En dat is, dat het zo ‘erg’ is voor gepensioneerden. En dat het nooit is gecommuniceerd. Dat klopt, maar maakt de noodzaak om af te stempelen niet minder.

Voor afstempelen pleit:

 • we zitten al jaren met marginale dekkingsgraden, ergens is de rek eruit,
 • elke maand dat de dekkingsgraad ‘te laag’ is keren ‘we’ per procentpunt onder de 100, ongeveer 20 miljoen te veel uit;
 • tot 2020 zal het uit te keren pensioengeld verviervoudigen, er moet dus steeds meer pensioengeld liquide worden gemaakt en gehouden, dit komt het rendement overigens ook niet ten goede;
 • wetenschappelijk is aangetoond dat we eigenlijk een dekkingsgraad van circa 150% zouden moeten hebben, wil het huidige systeem sluitend zijn. Dat hebben we niet en de vraag is of we dat ooit nog krijgen;
 • de kans dat het er de komende jaren gezien marktrente, de te behalen rendementen, de premie-input (werkgevers en – jongere - werknemers, denk aan de grote groepen ZZP-ers die er zijn/komen), de levensverwachting (deze blijft namelijk fors toenemen), verhoging pensioenleeftijd (pas vanaf 2025 zet dit enige zoden aan de dijk) beter op wordt, is getuige dit rijtje klein.

Kortom, alle ratio pleit voor afstempelen, alle emotie uiteraard tegen! Eigenlijk is gewoon de generatie-strijd begonnen!

Hebt u vragen over (uw) pensioen? Stelt u ze dan gerust via www.pensioenSOS.nl  

mr Theo Gommer MPLA is partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg, waar hij tevens directeur van het Wetenschappelijk Bureau is. Daarnaast is hij advocaat bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten en voorzitter van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen.

Informatie

 • Pensioen Algemeen
 • Donderdag 26 maart 2015

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie