Artikel Overgeld.nl: Arbeidsongeschiktheid & pensioen

Veronderstel u wordt arbeidsongeschikt. Geheel of gedeeltelijk. U moet er niet aan denken, maar een ongelukje zit in een klein hoekje. Het kan iedereen overkomen. Gelukkig bent u bij uw werkgever deelnemer in een pensioenregeling, die voorziet in een arbeidsongeschiktheidspensioen als aanvulling op uw WIA-uitkering. Dat scheelt! Ik hoor het u denken.

Maar, met alleen een arbeidsongeschiktheidspensioen bent u er nog niet. Er zijn veel varianten van arbeidsongeschiktheidspensioenen. Het ene keert ‘gewoon’ uit als u arbeidsongeschikt wordt, het andere stelt voorwaarden aan de arbeidsongeschiktheid alvorens er een uitkering vrij komt. In veel gevallen is de hoogte van de uitkering gestaffeld en daarmee afhankelijk gemaakt van het percentage van arbeidsongeschiktheid. Hoe hoger dat percentage, hoe hoger de uitkering. Bent u niet volledig arbeidsongeschikt, dan blijft u deels werken. Is dat niet meer mogelijk in uw huidige functie, dan moet de werkgever zoeken naar andere passende arbeid voor u. En als dat allemaal niet lukt, dan komt uiteindelijk een ontslag in zicht.

Bent u ontslagen, dan heeft u meestal recht op een WW-uitkering, die in dit geval dan deels wordt aangevuld met een arbeidsongeschiktheidspensioen. Want dat blijft na een ontslag ook doorlopen.

Indien u arbeidsongeschikt wordt en dus (gedeeltelijk) niet meer kunt werken, bouwt u, omdat u niet kunt werken, ook geen pensioen meer op. Tenzij de pensioenregeling waarin u deelneemt een premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid kent (pva). Let goed op: lang niet iedere pensioenregeling kent zo’n pva-regeling. En dat kan dus heel nadelig uitpakken als u arbeidsongeschikt wordt.

Een pva houdt in, dat zolang u arbeidsongeschikt blijft uw pensioenopbouw wordt voortgezet. Weliswaar op het niveau van uw jaarinkomen op het moment van arbeidsongeschikt worden, maar niettemin vindt er enige voortzetting plaats. Uiteraard is die voortzetting gerelateerd aan het percentage van arbeidsongeschiktheid. Voor het deel waarvoor u niet arbeidsongeschikt bent blijft u dus werken en bouwt op die manier pensioen op. Die opbouw loopt weer wél mee in uw salarisverhogingen. Aardig ingewikkeld dus. Zeker als u ook nog eens van baan wisselt of werkloos wordt. Dan spelen aspecten van waardeoverdracht weer een rol respectievelijk vindt er een gedeeltelijke pensioenbreuk plaats.

Het is zaak bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst na te gaan hoe een en ander geregeld is als u onverhoopt ziek mocht worden. En dan nog biedt dat geen volledige garantie. De situatie is immers denkbaar, dat uw werkgever tijdens de duur van het dienstverband besluit tot een wijziging van de pensioenregeling en bijvoorbeeld niet langer een arbeidsongeschiktheidspensioen aanbiedt of niet langer een pva in de regeling opneemt. Uiteraard kan een wijziging van de pensioenregeling niet zonder uw instemming geschieden, maar zeker een schrapping van een pva is soms een addertje onder het gras. De premies voor de pensioenregeling lijken dan te dalen, maar u krijgt minder ‘waar voor uw geld’. En merkt dat pas op het moment dat het te laat is, namelijk als de arbeidsongeschiktheid daar is.

Ook bij een wijziging van de pensioenregeling, zelfs als het alleen maar een wijziging is van de pensioenuitvoerder, is het dus nodig om goed na te (laten) gaan of er niet zodanige wijzigingen optreden of worden doorgevoerd die nadelig voor u uit kunnen pakken. Wees daarom bewust van de keuze die u maakt voordat u instemt. Nogmaals, een ongeluk zit in een klein hoekje. En vaak geldt dat wie niets zegt toestemt. Zelf initiatief nemen is daarom belangrijk en draagt ook bij aan een beter pensioenbewustzijn.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas