Artikel Overgeld.nl: De Nationale Pensioendialoog: de ontknoping!

De Pensioendialoog is afgerond. Met de te verwachten uitkomst. Alles is gezegd, iedereen heeft een andere mening. Ook de Autoriteit Financiele Markten en De Nederlandse Bank hebben hun zegje gedaan. Dat zijn weliswaar ‘maar’ toezichthouders, maar goed, bij een Nationale Pensioendialoog mag iedereen meedoen. Baat het niet dan schaadt het niet. En beter hun mening dan die van belanghebbenden die toch alleen ‘hun eigen straatje schoonvegen’. De Sociaal Economische Raad heeft uiteraard ook al geadviseerd, ze moet wel haar 4 varianten nog verder uitwerken.

 

Staatsecretaris Klijnsma heeft al gezegd: ik reageer nog niet. Die denkt: mooi, het kan dus alle kanten op. En ik beslis!

 

Verder deed Netspar – het Wetenschappelijke pensioeninstituut van de Universiteit van Tilburg - een duit in het zakje. Zij concludeerde dat het afschaffing van de doorsneepremie – dus dat iedereen, jong en oud, veel en weinig verdienend, hetzelfde percentage van zijn salaris betaald aan pensioenpremie - géén gevolgen hoeft te hebben voor de grote verplichtstelling. De ‘grote verplichtstelling’ betekent dat iedereen in de Bouw naar pensioenfonds Bouw moet, metaal naar Metaal etc., gedwongen winkelnering zeg maar. Dat waag ik echter sterk te betwijfelen. Juist die vorm van eenvoud en solidariteit deed de Europees rechter in 1999 oordelen dat – hoezeer een verplicht bedrijfstakpensioenfonds indruist tegen de vrije marktwerking – zij toch gehandhaafd mocht blijven.

 

Aanvullende argumenten hierbij dat er een acceptatieplicht geldt bij verplichte bedrijfstakpensioenfondsen zijn niet meer valide, dat is namelijk gezien het verbod op keuringen op basis van de Wet Medische Keuringen ook bij andere pensioenuitvoerders het geval.

 

En dat juist bedrijfstakpensioenfondsen een adequaat pensioen bewerkstelligen moet gezien de dekkingsgraadperikelen, met afstempeling van pensioenrechten en jarenlang geen inflatiecorrectie als gevolg, toch met een korrel zout worden genomen.

Prof. Boot deed ook mee en oordeelde dat een pensioenplicht – daar ben ik het mee eens, ook voor ZZP-ers – nodig is, maar ook dat we gewoon een nieuw systeem moeten bouwen en het oude – waar ruim € 1.000 miljard in zit – maar moeten laten voor wat het is. Dat lijkt me nu ook weer niet opportuun.

 

Wat dan wel? Het blijft uiteraard (subjectief) kiezen, maar de grootste gemene deler zit in:

 • pensioenplicht voor iedereen die werkt, op zo’n niveau dat het een adequaat pensioen oplevert
 • vrije keus qua uitvoerder door werkgever en/of werknemer zelf (ZZP-ers kiezen dus altijd zelf)
 • eigen keus voor meer of minder solidariteit en risicodeling qua beleggen
 • veel meer mogelijkheden om andere dingen met pensioengeld te doen: hypotheek aflossen, bedrijf beginnen, omscholing, sabattical etc. en natuurlijk – maar dat zit ook al bij Klijnsma in het vat – doorbeleggen met pensioengeld, ook op individuele basis na pensioeningangsdatum.

 

Dan hoeven we alleen nog maar de gevolgen van het afschaffen van doorsneepremie – die door het CPB becijferd zijn op € 100 miljard – te verwerken. Daar trekken we 10 jaar voor uit, ieder leeftijdscohort moet naar rato meedoen, jongeren – helaas wat meer – dan ouderen/gepensioneerden. Vrijheid mag wat kosten immersJ.

 

Zo, geregeld!

Informatie

 • Pensioen Algemeen
 • Maandag 23 maart 2015

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
 • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
 • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
 • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
 • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
 • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
 • Stel je vraag aan onze experts
 • 100% online, geen reistijden en verloren uren
 • 21 dagen op proef en beslis daarna pas