Artikel Overgeld.nl: DGA?s mogen toch meedoen met vroegpensioen Bpf Bouw!

Net iets meer dan een jaar geleden schreef ik op deze plaats over het arrest van de Hoge Raad van 8 februari 2013, waarbij het Bpf Bouw op de vingers werd getikt. De Hoge Raad gaf in haar arrest aan dat er zeker wel eisen gesteld mochten worden aan de wijze waarop het Bpf Bouw (en diens rechtsvoorganger de Stichting Vroegpensioen) in zijn brief van maart 2006 naar de deelnemers toe had gecommuniceerd dat de vroegpensioenregeling was stopgezet en had aangeboden om deel te nemen in de aanvullingsregelingen en ouderdomspensioenregeling van het Bpf Bouw.

Van de aangeschreven 3.000 DGA’s reageerden ‘slechts’ ongeveer 500 DGA’s. Van de overige 2.500 werd niets vernomen, dan wel reageerden enkelen nog na de vervaltermijn van 1 mei. Dit betekende dat ongeveer 2.500 DGA’s hun pensioenaanspraken kwijt zijn en nooit meer terug dachten te krijgen. Inderdaad, ik schrijf ‘dachten’.

Na het arrest van de Hoge Raad werd de zaak terugverwezen naar het Hof in Den Haag. De DGA die deze procedure als eiser was begonnen had zich namelijk op het standpunt gesteld, dat hij de brief van maart 2006 nooit en te nimmer had ontvangen. En met hem vele andere DGA’s ook niet. Daarom had hij ook niet kunnen reageren. Het Bpf Bouw had naar zijn mening onrechtmatig jegens hem gehandeld. In eerste aanleg kreeg hij ook gelijk van de kantonrechter, maar het Hof Amsterdam wees in hoger beroep alsnog af. En onlangs heeft het Hof in Den Haag arrest geweest. Het was een fijne dag voor deze DGA (én ook voor nog vele andere DGA’s is mijn verwachting!).

Het Hof is van oordeel dat het Bpf Bouw wel degelijk zijn zorgplicht heeft geschonden bij het doen van het aanbod. In deze kwestie werd vastgesteld dat de DGA de brief niet had ontvangen. Dat was een belangrijke constatering. Ook uit andere feiten en omstandigheden kon de ontvangst niet worden afgeleid. Zo had het Bpf Bouw nog aangevoerd, dat de DGA gestopt was met premiebetalingen per januari 2006, geen informatie bij het Bpf of elders had ingewonnen om tot een alternatieve opbouw te komen en uit allerlei publicaties van het Bpf best had kunnen begrijpen dat de regelingen waren stopgezet.

Het Hof veegt dit van tafel. Het Hof wijst op de wettelijke informatieplicht die het Bpf Bouw heeft op grond van artikel 17 PSW. Deze wettelijke informatieplicht weegt volgens het Hof veel zwaarder dan de informatieplicht van de DGA. Daar komt voorts bij, dat het Bpf verplicht is zelf voldoende maatregelen te treffen om te zorgen dat zijn aanbod de betrokken DGA’s ook bereikt. Zeker nu, zo overweegt het Hof, het Bpf geacht moet worden echt wel goed over het aanbod te hebben nagedacht, omdat, als alle 3.000 DGA’s mee zouden doen, het het Bpf zo’n slordige 450 miljoen zou gaan kosten.

Het Bpf heeft ook, in het kader van ook de vervulling van zijn maatschappelijke taak, tde plicht om te waarborgen dat het aanbod de DGA’s ook daadwerkelijk bereikt.

Het veel door het Bpf aangedragen argument dat hij snel zekerheid wilde wie wel en niet deelname wordt ook terzijde geschoven. Juist als men zeker wist dat de brief zou zijn aangekomen zou die zekerheid er veel eerder zijn.

En tenslotte laat het Bpf nog een traantje door te stellen dat als zij de onderhavige DGA alsnog toe moet laten, dat zij dan alle DGA’s die niet hebben gereageerd zal moeten toelaten en dat de precedentwerking dus enorm zal zijn, met alle kosten van dien. Daar heeft het Hof echter weinig compassie mee. Met die beperking, dat alleen de DGA’s alsnog vrijwillig toegelaten behoeven te worden die door onrechtmatig handelen van het Bpf Bouw van het aanbod geen kennis hebben kunnen nemen.

De conclusie luidt dan ook, dat alle DGA’s die niet hebben kunnen reageren in de zin dat zij vrijwillig wilden deelnemen, omdat zij de brief van maart 2006 nimmer hebben ontvangen zich alsnog bij het Bpf zouden moeten aanmelden om alsnog op grond van deze uitspraak van het Hof Den Haag hun vroegpensioenaanspraken en vutrechten te claimen, met terugwerkende kracht. En zo wordt het dan voor veel DGA’s waarschijnlijk toch een mooie zomer !

 

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas