Artikel Overgeld.nl: Geen transitievergoedingen bij doorwerken na de pensioenleeftijd?!

De Wet Werk en Zekerheid is op 18 februari jl. aangenomen door de Tweede Kamer. Daarmee gaat, mits ook de Eerste Kamer begin maart het wetsvoorstel gaat aannemen, het in ons land geldende arbeidsrecht op de schop. Althans voor een belangrijk deel. Het achterliggende doel is om de mobiliteit van de werknemers van werk naar werk te bevorderen. Het gaat er niet om, om het eigen werk te behouden, maar om van werk naar werk te gaan. Aan de slag blijven dus en niet terugvallen op de sociale zekerheid. Een sociale zekerheid die ook steeds verder wordt uitgekleed.

 

In andere plannen van het kabinet en voorgaande wetswijzigingen is de pensioenleeftijd en de AOW-leeftijd opgeschoven van 65 naar (langzaam en in stapjes) 67 jaar. Want, zo was en is de gedachte) ouderen moeten langer doorwerken.

En daarin zit nu, met het wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid weer een tegenstrijdigheid.

 

Wat is er namelijk aan de hand? De werkgever mag op grond van artikel 7:669 lid 3 van het wetsvoorstel de arbeidsovereenkomst opzeggen bij het bereiken van de AOW-leeftijd door de werknemer of bij het bereiken van de pensioenleeftijd, als die afwijkt van de AOW-leeftijd.

 

Op grond van artikel 7:673 lid 7 van het wetsvoorstel is de werkgever dan geen transitievergoeding verschuldigd. De pensioengerechtigde krijgt dus niets. Dat is enerzijds natuurlijk terecht. De pensioengerechtigde gaat AOW en/of zijn pensioenuitkering ontvangen en voorziet daarmee dan ook in zijn levensonderhoud. Deze groep doet ook geen beroep meer op een WW-uitkering en valt daarom ook niet buiten het sociale stelsel.

 

Anderzijds is het wel in strijd met de strekking van de gedachte, dat na de pensioenleeftijd eigenlijk moet worden doorgewerkt. Althans, dat was toch gewenst? Juist dan zou het nodig zijn om ook deze groep werknemers in aanmerking te laten komen voor een transitievergoeding om van werk naar werk te gaan. Immers wordt het nu de werkgever wel gemakkelijk gemaakt om tot het ontslag van de oudere werknemers die pensioengerechtigd zijn over te gaan. Dat kost toch niets!

 

De vraag die opdoemt, is natuurlijk wel of de pensioengerechtigde, die een nieuwe baan aanvaardt bij een andere werkgever en daar meer dan 24 maanden blijft werken weer wél in aanmerking komt voor de transitievergoeding. Immers is de arbeidsovereenkomst dan niet voor de pensioengerechtigde leeftijd of de AOW-leeftijd aangegaan en zou deze werknemer ressorteren onder de hoofdregel.

 

En die hoofdregel maakt het weer aantrekkelijk om de oudere werknemers die ná hun pensioenleeftijd nog willen werken vooral niet langer dan 24 maanden in dienst te houden.

Het lijkt er dan ook op, dat in deze regelgeving toch wel enige leeftijd discriminerende elementen verborgen zitten. Oudere werknemers zijn slechter af als ze nog langer willen doorwerken én dan ook nog van baan willen wisselen of ontslagen worden. Want waarom zou iemand na zijn pensionering niet nog meer dan 24 maanden kunnen en ook willen werken?

 

De verwachting is dan ook dat de nieuwe wetgeving Wet Werk en Zekerheid zal verworden tot een lawyer’s paradise. En dan heb ik het hier alleen nog maar over het stukje met betrekking tot de oudere werknemers. Een relatief beperkte groep in het geheel.

 

Laat u daarom goed adviseren bij ontslag door de werkgever of bij ontslag van werknemers!

 

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas