Artikel Overgeld.nl: Help, ik word ontslagen! Of? hoe beperk ik mijn pensioenschade ?!

Het is de laatste jaren vaak niet anders wat we horen: reorganisatie na reorganisatie, herstructurering, gedwongen ontslagen en in het ergste geval een faillissement. Het gevolg is dat veel werknemers op straat komen te staan. Volgens de laatste cijfers was de werkloosheid in Nederland weer gestegen.

In Nederland geldt nog steeds geen pensioenplicht, maar het merendeel van de werknemers in ons land heeft toch een pensioenregeling bij de werkgever. Of het nu is ondergebracht bij een verplicht gesteld bedrijfstak- of beroepspensioenfonds is of bij een ondernemingspensioenfonds of bij een verzekeraar, dat maakt geen verschil.

Feit is dat bij een ontslag de pensioenopbouw wordt gestaakt. (behoudens de mogelijkheden van vrijwillige voortzetting) En staking van de pensioenopbouw betekent straks bij pensionering toch een tekort.

Dat tekort kan echter op een paar manieren toch wel enigszins ingeperkt worden. Ik zal er hieronder enkele noemen en toelichten.

Het is mogelijk om bij een ontslag natuurlijk de gemiste pensioenopbouw voor de toekomst bij de voormalige werkgever te claimen. Die is er vaak immers de oorzaak van dat de werknemer wordt ontslagen. Maar dan moet het ontslag voor de werknemer bijvoorbeeld wel kennelijk onredelijk zijn. Om tot die conclusie te komen moet aan een aantal criteria worden voldaan.

Het is echter ook mogelijk om de pensioenschade zelf te trachten in te perken, indien daar de mogelijkheden toe zijn.

Zo is het mogelijk om op grond van het recht op uitruil van het partnerpensioen op de pensioendatum het gehele of een deel van het partnerpensioen uit te ruilen tegen een hoger ouderdomspensioen. In onze huidige maatschappij zijn er veel tweeverdieners, die allebei pensioen opbouwen en dus op hun oude dag niet direct afhankelijk zijn van het inkomen van de partner, ook niet na diens overlijden. Zo kan het partnerpensioen wat gereserveerd is, uitgeruild worden en een deel van het ontstane pensioengat gedicht. Een en ander is natuurlijk afhankelijk van de vraag of het partnerpensioen op kapitaalbasis is opgebouwd. Bij een opbouw op risicobasis is uitruil niet mogelijk.

Een andere mogelijkheid om het pensioengat ietwat te dichten is natuurlijk een nieuw dienstverband met een pensioenregeling. Indien het dienstverband aansluitend is en in dezelfde branche (lees, bij hetzelfde pensioenfonds ondergebracht), dan zal er niet of nauwelijks sprake zijn van een pensioengat als ook het salaris niet te veel verschilt. Bij een nieuw dienstverband bestaat de mogelijkheid van waardeoverdracht. Het is altijd interessant om dat te onderzoeken, of het gunstig is om de opgebouwde waardes van pensioenen uit het verleden over te dragen naar de nieuwe pensioenuitvoerder. Immers dan kunnen die oude premievrije aanspraken meelopen in de nieuwe regeling en mogelijk ook meer waardevast worden gehouden.

En dat is meteen de volgende mogelijkheid om het pensioengat enigszins gedicht te houden. De mogelijkheid van indexering en toeslagen. Ik realiseer mij terdege dat dat in de huidige economische omstandigheden een utopie is om te denken dat premievrije pensioenaanspraken niet aan waarde zullen inboeten nu door indexering en toeslagen terwijl er vrijwel nergens indexering plaatsvindt en toeslagpotjes vrijwel zijn opgedroogd. Maar de economische crisis blijft niet duren, zodat er ook weer licht gloort aan de horizon!

En tenslotte natuurlijk toch de claim op de werkgever zoals ik hierboven al aangaf. De werkgever zal alle punten hierboven als tegenargumenten gebruiken, maar kansen op de arbeidsmarkt spelen zeker voor oudere werknemers weer in het voordeel om toekenning van de pensioenschadeclaim te realiseren. Het is echter wel nodig, zo leert de ervaring, om een dergelijke claim deskundig en goed onderbouwd bij een rechter neer te leggen. Het verschil in opbouw tussen de datum van ontslag en datgene wat tot de pensioendatum opgebouwd had kunnen worden vloeit uit de Uniforme Pensioenoverzichten voort. Denk er daarbij ook aan, dat een eerder tekort aan pensioen aangevuld had kunnen worden door langer doorwerken. Ook die mogelijkheid wordt ontnomen door het ontslag. Kortom, alle reden om bij ontslag ook heel goed naar uw pensioensituatie te laten kijken en geen rechten en aanspraken verloren te laten gaan.

 

 

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas