Artikel Overgeld.nl: Het kredietcrisis-spook waart in vol ornaat rond.

 Het kredietcrisis-spook waart in vol ornaat rond. Je kunt geen tv meer aanzetten of de crisis is onderwerp nummer 1. Dat geldt ook als je de krant openslaat of een willekeurige nieuwssite op internet opzoekt. Overal lees en zie en hoor je het weer: het kredietcrisis-spook neemt een flinke hap uit de pensioenen.

En nu hoor ik u al denken….’dat zal mij toch niet gaan gebeuren ! Mijn pensioen is in orde, mijn pensioen zal geen hinder hebben van de crisis.’….. Is dat echt zo ?

Pensioen begint tussen u en uw werkgever. Op het moment dat u een arbeidsovereenkomst met uw werkgever, maakt de pensioenovereenkomst onderdeel uit van uw arbeidsovereenkomst. En uit die pensioenovereenkomst moet blijken wat uw pensioen straks gaat inhouden, als u met pensioen wilt gaan. Krijgt u dan een kapitaal ter beschikking waarmee u een pensioenuitkering moet gaan aankopen (afhankelijk van de tarieven dan) ? Of krijgt u een (al dan niet nog te indexeren) nu al vaststaande uitkering op de pensioendatum ?

In beide gevallen blijft u risico lopen, dat het op de pensioendatum (nogal) tegen valt. Ja, ook als nu al vaststaat wat straks de hoogte van uw uitkering zal zijn, omdat uw pensioenovereenkomst een zogenaamde uitkeringsovereenkomst is. Dus niet alleen in het geval u nu, door middel van een beschikbare premie (uw pensioenovereenkomst is een premieovereenkomst), uw pensioenkapitaal bij elkaar spaart en (deels) afhankelijk bent van beleggingsresultaten die straks de uiteindelijke hoogte van het kapitaal gaan bepalen.

De opbouw van uw pensioen komt immers alleen maar tot stand als er ook daadwerkelijk geld in uw pensioenpot wordt gestort. Nu valt dat bij een Bedrijfstakpensioenfonds nog mee, omdat u, als de overeenkomst met de werkgever is gesloten, u een rechtstreeks recht krijgt op het pensioenfonds, maar als uw pensioen bij een verzekeraar is veiliggesteld, dan ligt dat anders. Het kan immers gebeuren dat er geen geld in de pot komt. En als er geen geld in pot komt, dan hoeft een verzekeraar ook geen pensioen uit te keren. Gezien de slechte(re) financiële situaties bij veel pensioenfonds kan het echter ook gebeuren, dat het pensioenfonds minder of niets gaat uitkeren als er geen gelden in uw pensioenpot zijn gestort….

Hoe kan het dan, zo vraagt u zich af, dat er geen geld in de pot komt ? U heeft toch een pensioenovereenkomst gesloten met uw werkgever. Dat klopt, maar er is meer te doen. Uw werkgever moet u aanmelden bij de pensioenuitvoerder (fonds of verzekeraar), moet de pensioenpremies ook daadwerkelijk afdragen en geen achterstand in financiering oplopen en moet natuurlijk niet failliet gaan.

Veel daarvan kunt u zelf controleren aan de hand van uw Uniform Pensioen Overzicht (UPO) dat u ieder jaar ontvangt. U kunt nagaan was is opgebouwd. En wat in enig jaar is opgebouwd, moet ook in dat jaar zijn betaald. Is dat niet het geval: trek dan meteen aan de bel. En u kunt uw werkgever ook vragen om aan te tonen dat de pensioengelden daadwerkelijk zijn afgedragen. Doet hij dat niet, dan handelt hij simpelweg in strijd met de wet.

Ook kunt u nagaan of u juist bent aangemeld (partner, kinderen, huwelijk etc…is dat allemaal doorgegeven).

En wat nu, als u constateert, dat het niet blijkt te kloppen. U bent niet aangemeld, u bent foutief aangemeld, uw pensioenpremies worden wel ingehouden maar niet afgedragen, uw werkgever is failliet gegaan ? En niet alleen bij u, maar ook bij uw collega’s klopt t niet. Kortom, uw UPO vertelt u, dat er minder geld in de pot zit, dan er volgens u in had moeten zitten. Wat dan ? Uiteraard de werkgever aanspreken, of de pensioenuitvoerder. Overleggen met de werkgever. Of soms met de Ondernemingsraad erbij, die ook moet toezien op de naleving van de arbeidsvoorwaarden door de werkgever. En als dat allemaal niet helpt, dan zult u de gang naar de rechter moeten maken, ook als u nog in dienst bent, want u kunt niet wachten tot de pensioendatum daar is. Er komt dan dus veel op u af.

Juist voor deze situaties van vragen en onduidelijkheden is www.pensioenSOS.nl mede in het leven geroepen. Daarop kunt u uw vragen kwijt en krijgt u antwoord en inzicht in uw eigen pensioensituatie. Het kan zijn, dat het inderdaad niet klopt in uw situatie, maar ook dat u een ander beeld heeft van uw pensioenopbouw dan dat de pensioenovereenkomst daadwerkelijk inhoudt. Uw werkgever en de pensioenuitvoerders moeten wel helder communiceren, maar dat wil niet zeggen dat dat ook altijd gebeurt. En nog altijd geldt: beter een keer vaker gevraagd en onderzocht of het écht allemaal goed zit met uw pensioen, dan achter spijt dat u niet eerder aan de bel heeft getrokken. Wij helpen u graag !

Mw. mr. Henny van den Hurk is partner bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten te Tilburg.

Informatie

 • Pensioen Algemeen
 • Donderdag 26 maart 2015

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie