Artikel Overgeld.nl: Korting op de WW-uitkering vanwege reeds ontvangen prepensioen. Terecht of niet? Een maas in de wet ?

In de huidige tijd zullen veel mensen redeneren dat een dergelijke korting zeer wel terecht is. Het kan toch immers niet zo zijn, dat iemand én prepensioen ontvangt én ook nog eens een WW-uitkering??

En toch doet de situatie zich wel degelijk voor. Het is helemaal niet zo, dat prepensioen en WW niet gelijktijdig ontvangen zouden kunnen worden.

Hoe? Daar zijn verschillende mogelijkheden, die steeds opnieuw weer afhankelijk zijn van de aard van de desbetreffende pensioenregeling waarop het prepensioen is gebaseerd en op grond waarvan de prepensioenuitkeringen worden genoten.

Indien een werknemer bijvoorbeeld gewerkt heeft in een dienstverband bij werkgever A en vervolgens in dat dienstverband een prepensioen gaat ontvangen, maar ook deels doorwerkt, dan zal, indien het dienstverband vervolgens toch nog in een werkloosheid eindigt, het prepensioen niet gekort worden op de WW-uitkering. Het zou immers onterecht zijn, nu deze werknemer om het inkomensverlies uit het verlies aan arbeidsuren zijn prepensioen heeft laten ingaan, vervolgens te korten op de WW-uitkering voor het verlies aan arbeidsuren uit hetzelfde dienstverband.

Afhankelijk van de aard en inhoud van het pensioenreglement kan het zo zijn, dat de werknemer die een prepensioen ontvangt uit dienstverband bij werkgever A en werkloos wordt uit dienstverband bij werkgever B wél gekort wordt in zijn WW-uitkering uit dienstverband B. Maar dit is ook afhankelijk van de wijze waarop dienstverband A en B met elkaar verbonden (kunnen) zijn. Het komt vaak voor dat een werknemer een andere taak gaat uitvoeren bij dezelfde werkgever. Of doorwerkt na ingang van het prepensioen bij dezelfde werkgever of een werkgever uit bijvoorbeeld dezelfde groep of het concern. In die gevallen kan er naar mijn smaak geen (of het is in elk geval discutabel) sprake zijn van een korting, omdat het gaat om eenzelfde dienstverband.

Immers in het arbeidsrecht wordt een voortgezet dienstverband, ook na de pensionering, gezien als één dienstverband.

Wellicht heeft men daar niet aan gedacht bij het opstellen van de nota van toelichting onder de uitzondering in het derde lid van artikel 3.5 van het AIB (Algemeen Inkomensbesluit socialezekerheidswetten), waarin is opgenomen wanneer er geen WW-korting wegens prepensioen plaatsvindt.

Het na het ingaan van het prepensioen aangaan van een voortgezet dienstverband kan dus leiden tot géén korting op de WW-uitkering vanwege juist deze uitzondering in de wetgeving.

Het is de vraag hoe een rechter of de Centrale Raad van Beroep hier mee om zal gaan. Wordt er dan toch gesproken van twee verschillende dienstverbanden en dus een breuk gemaakt met het civiele arbeidsrecht? Ik waag het te betwijfelen en neig er naar te concluderen, dat er in een dergelijke situatie geen korting op de WW-uitkering zou kunnen plaatsvinden.

Het verdient dus de moeite voor degenen die zich in een dergelijke situatie bevinden om goed na te gaan of te laten gaan of de eventuele toegepaste korting op de WW-uitkering wel terecht is. De kans is aanwezig dat dat niet het geval is. Raadpleeg een goede adviseur, die is er voor u!

 

 

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas