Artikel Overgeld.nl: Nieuw Financieel ToestsingsKader (FTK)

Minister Kamp heeft vorige week de contouren geschetst van het nieuwe FTK. Dit is van groot belang voor u als deelnemer van een pensioenfonds. Maar ook voor ‘beslissers’, dus pensioenfondsbestuurders, werkgevers en vooral ook leden van een Ondernemingsraad. Want, er moeten keuzes gemaakt worden, die vervolgens helder en duidelijk gecommuniceerd moeten worden aan de deelnemers (werknemers). Dat laatste zal gezien de complexiteit niet meevallen! Hoe zit het.

Er komen twee soorten pensioencontracten, de huidige en nieuwe. Het verschil is dat bij nieuwe pensioencontracten de zekerheid groter is én dat daarbij rekening wordt gehouden met inflatiecorrectie. De kans dat u niet krijgt wat u wordt beloofd is dan erg klein.

De Minister wil dus het liefst dat alle opgebouwde pensioenrechten in de huidige contracten worden omgezet – dat noemen ze met een mooi woord ‘invaren’ – in het nieuwe contract.

Als dat echter wordt gedaan dan betekent dat wel dat als we ouder worden de komende decennia – en dat worden we – de pensioeningangsdatum móet worden aangepast. U krijgt dan niet meer € 10.000 vanaf 66 jaar, maar € 10.000 vanaf 67 jaar. En daar zit het probleem. Het is de vraag of op grond van juridische ‘eigendomsrechten’ dit mag voor opgebouwde pensioenrechten? De Minister heeft dit laten onderzoeken en is tot de conclusie gekomen dat het juridisch kan, mits zeer zorgvuldig bekeken, gedaan én gecommuniceerd.

De pensioenfondsbestuurders zijn - terecht – huiverig om ‘in te varen’. Immers als op termijn blijkt dat het tegenvalt, is het risico dat ze hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld groot. Dat geldt natuurlijk ook voor werkgevers en leden van een OR.

Als er niet wordt ‘ingevaren’, dan blijft de huidige systematiek gelden. Dat betekent dat een pensioenfonds moet streven naar een dekkingsgraad van ongeveer130%. Als ze daar onder komt dan kan er niet meer gecorrigeerd worden voor inflatie. Als ze onder de 100% komt, dan moeten zelfs de opgebouwde pensioenen – ook voor gepensioneerden – verlaagd worden. Ter info, de gemiddelde dekkingsgraad van alle pensioenfondsen ligt zo rond de 90%! Ook hoeft de pensioenleeftijd dan niet automatisch aangepast te worden als we ouder worden. Dat mag wel overigens. Ook dat is een belangrijke keus. Daarnaast moet dan nog een keus worden gemaakt hoe om te gaan met de opgebouwde pensioenen en de pensioenen die we vanaf de invoering van het nieuwe FTK gaan opbouwen

Kortom, het blijft complex. Iedereen moet zich heel goed verdiepen in de materie en op basis van objectieve overwegingen keuzes maken. Welke keus ook wordt gemaakt, alles moet zorgvuldig vastgelegd worden en gecommuniceerd. Zo niet, dan zullen er op termijn forse aansprakelijkheidsstellingen volgen als het pensioen tegenvalt.

Niets doen is echter ook geen optie. Immers we wórden ouder en de dekkingsgraden zijn gewoon domweg te laag op dit moment, met gezien de lage marktrente en de matige beleggingsresultaten, weinig kans op (snel) herstel.

Nu de uitkeringsfase in pensioenland – gezien de pensionering van de grote groep baby-boomers – is aangebroken is het dus echt alle hens aan dek!

Hebt u vragen over (uw) pensioen? Stelt u ze dan gerust via www.pensioenSOS.nl

mr Theo Gommer MPLA is partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg, waar hij tevens directeur van het Wetenschappelijk Bureau is. Daarnaast is hij advocaat bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten en voorzitter van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen.

Informatie

 • Pensioen Algemeen
 • Donderdag 26 maart 2015

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie