Artikel Overgeld.nl: Overgang onderneming en pensioen blijft aandacht vergen!

Een overgang van een onderneming kan soms heel geleidelijk gaan. Zo geleidelijk, dat de werknemers het bijna niet merken. Maar voor de pensioencomponent kunnen de gevolgen echter voor de overnemer wél aanzienlijk zijn.

Een branche waarin dit met enige regelmaat aan de orde is, is bijvoorbeeld de schoonmaakbranche. Het personeelsverloop in deze branche is tamelijk hoog. Dat betekent echter ook, dat personeelsleden worden aangemeld bij het pensioenfonds en ook weer worden afgemeld. De premiebetalingen vinden vaak pas later plaats. Op het moment dat een schoonmaakbedrijf(je) overgaat in een ander bedrijf en de personeelsleden mee over gaan komen de pensioenverplichtingen bij de overnemer te rusten. Die mag dan nagaan of de rekening van het pensioenfonds wel klopt voor de overgenomen werknemers. Een draak van een klus meestal.

De vraag is of er wel altijd sprake is van een overgang van onderneming. Het Hof in Den Bosch oordeelde onlangs van wel.

De werkgever verleende ondersteunende diensten aan een Vereniging van Eigenaars en had daartoe enkele personeelsleden in dienst. Op enig moment stopte de werkgever met de onderneming en de werknemers werd aangeboden bij de Vereniging van Eigenaars in dienst te treden. Dat deden ze allemaal op één na. Die weigerde. Echter de dag nadat de anderen bij de Vereniging van Eigenaars in dienst waren getreden en de werkgever de activiteiten had gestaakt, kwam ook die ene werknemer weer gewoon naar zijn werkplek en verrichte zijn gebruikelijke werkzaamheden. De Vereniging van Eigenaars greep niet in op die dag. Enkele dagen later zei de werknemer zijn arbeidsovereenkomst op met de werkgever. Die betaalde het loon tot het einde van de arbeidsovereenkomst uit, maar droeg de al 2 jaar lang ingehouden pensioenpremies niet af.

De werknemer stelde vervolgens de Vereniging van Eigenaars aansprakelijk en vorderde de nakoming van zijn pensioenovereenkomst, stellende dat er toch sprake was geweest van een overgang van onderneming. De kantonrechter wees de vordering af, maar de werknemer ging in hoger beroep. Het Hof oordeelde, dat verschillende ondersteunende diensten wel gekwalificeerd kunnen worden als een eenheid, mits er bijkomende omstandigheden zijn. In dit geval was de werkgever bijvoorbeeld specifiek ten behoeve van de ondersteunende diensten voor deze Vereniging van Eigenaars opgericht. Ook werden alleen bedrijfsmiddelen van de Vereniging van Eigenaars gebruikt. Vervolgens heeft de Vereniging van Eigenaars geen nieuwe dienstverlener in de arm genomen, maar juist zelf de activiteiten in eigen beheer overgenomen, met alle personeelsleden, op eentje na.

Er was dus sprake van een overgang van contractuele betrekkingen, een georganiseerd geheel met het doel economische activiteiten te verrichten. Een kwalificatie van overgang van onderneming is dan aan de orde. Door de weigering van de werknemer bij de Vereniging van Eigenaars in dienst te treden is zijn arbeidsovereenkomst niet van rechtswege geëindigd. Deze is immers voortgezet tussen werkgever en werknemer. De werknemer heeft zich ook nooit ondubbelzinnig er op beroepen, dat hij af zou willen zien van de bescherming die de wet hem als werknemer biedt bij een overgang van onderneming.

De conclusie van het Hof was dan ook, dat de Vereniging van Eigenaars alsnog, als overnemende werkgever, de pensioenpremies voor de werknemer moest gaan betalen.

Een overgang van onderneming kan dus bijna onzichtbaar verlopen, maar wel grote gevolgen hebben. Zeker in dit geval, waarin de Vereniging van Eigenaars geen eigen pensioenregeling voor de overname in het leven had geroepen en dus de oude pensioenregeling moest voortzetten.

Bij het inhuren van diensten en het vervolgens insourcen is vaak sprake van een overgang van onderneming, zonder dat de insourcer zich dat realiseert. Laat u daarom goed adviseren op deze momenten. En ook een werknemer blijkt vaak meer rechten te hebben, zélfs als hij niet bij de overnemer in dienst wil treden.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 maart 2015

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas