Artikel Overgeld.nl: Pensioen en Life Cycle

Sinds 1 januari 2008 moet u bij pensioen Life Cycle gericht beleggen. Dat klinkt misschien ingewikkeld maar is het niet. Zoals u weet is sinds 2007 de nieuwe Pensioenwet van kracht. Deze wet, overigens ook de voorganger, de Pensioen- en spaarfondsenwet, heeft maar één doel: u beschermen! De wet heeft als uitgangspunt dat áls een werkgever pensioen toezegt, de Pensioenwet van toepassing is. Er is dus geen pensioenplicht in Nederland (nog niet!).

De Pensioenwet stelt vervolgens dat het pensioen dat uw werkgever u toezegt ook daadwerkelijk veiliggesteld moet worden bij een professioneel uitvoerder, pensionfonds of verzekeringsmaatschappij. Hij moet dus daadwerkelijk het geld buiten het bedrijf stallen zodat het fonds of de verzekeringsmaatschappij straks uw pensioen kan uitbetalen.

Daarnaast geeft de wet nog verplichtingen als u naar een andere werkgever gaat (wettelijk recht op waardeoverdracht) én sinds dit jaar ook Life Cycle beleggingseisen.

Wat betekent dat? Eigenlijk is het heel logisch. Naarmate u ouder wordt, wordt er minder geld in risicovolle beleggingen gestopt. Dus als u 25 bent, kunt u gerust voor 80% in aandelen zitten, als u 55 wordt moet u bijvoorbeeld volledig in gegarandeerde obligaties. De uitvoerder, dus vaak de verzekeraar, bepaalt dit. Als uw werkgever het toestaat, mag u risicovoller beleggen dan volgens het life cycle systeem. Stel u bent 50, maar u weet zeker dat u in ieder geval tot uw 65-ste doorgaat, en als het nodig is ook wel tot 70. Dan is uw beleggingshorizon nog 20 jaar en kunt u best nog wat langer in aandelen zitten. Als u echter 50 bent en u weet zeker dat u zo snel mogelijk wilt stoppen, vanaf 60 jaar, dan moet u niet zoveel risico meer (willen) nemen.

Even een opmerking tussendoor: u kunt nog altijd op ieder gewenst moment met pensioen, dus op 60 jaar maar ook eerder! Omdat u dan natuurlijk wel minder hebt gespaard én langer moet uitkeren wordt uw pensioenuitkering wel (aanzienlijk) lager, maar dat is úw keus.

Omdat de verzekeraar uw pensioengeld beheert mogen/moeten zij de Life Cycle voorwaarden vaststellen. Per verzekeraar kan er dus verschil zitten in de mate van risico’s die u kunt nemen qua beleggen.

De werkgever bepaalt altijd óf er überhaupt belegd mag worden en of u als individuele werknemer kunt afwijken. Als u dat al wilt doen, dan moet u door de uitvoerder wel gewezen worden op de consequenties. Ook voor uw partner. Een werkgever mag ook bepalen dat u wel minder risicovol mag beleggen maar juist niet meer risicovol. Feitelijk zijn werkgever en uitvoerder gezamenlijk verantwoordelijk, hebben de “zorgplicht”, voor uw pensioengeld. Niet voor uw keuzes, maar wel voor de informatie daaromtrent en de randvoorwaarden. En zo hoort en zo staat het precies in de Pensioenwet.

Tot slot. U weet allemaal dat iedere Nederlander geacht wordt de wet te kennen. Misschien toch maar eens die nieuwe Pensioenwet lezen. Blijkt leuker te zijn dan u denkt hoor……! Veel leesplezier.

mr Theo Gommer MPLA is pensioenadvocaat. Tevens is hij partner bij Akkermans & Partners Legal & Advice te Tilburg.

Informatie

 • Pensioen Algemeen
 • Donderdag 26 maart 2015

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie